De NZG

De Nederlandse Zeevogelgroep (NZG) stimuleert zeevogelonderzoek door het bundelen van kennis en kracht door geïnteresseerden en professionals.

De NZG is op 1 januari 1991 opgericht als een samenvoeging van de Club van Zeetrekwaarnemers (CvZ, 1972-1990) en het Nederlands Stookolieslachtoffer Onderzoek (NSO, 1977-1990). De NZG is een Sectie van de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU).

SULA

De Nederlandse Zeevogelwerkgroep brengt het online tijdschrift SULA uit. SULA publiceert over alle aspecten die zee- en kustvogels en zeezoogdieren in het Noordzeegebied betreffen, met name Nederland, maar ook daarbuiten. Het Caribisch gebied hoort er nadrukkelijk bij.

Sinds 2018 verschijnt SULA alleen online en is HIER gratis te lezen. Voorheen verscheen SULA op papier. PDFs van alle jaargangen en artikelen zijn HIER gratis te downloaden. Alle andere NZG uitgaven zijn HIER te vinden.

De redactie is altijd op zoek naar leuke en interessante kopij. Hoge aantallen, een bijzondere soort of kleed, een opmerkelijke prooi of gedrag – allemaal onderwerpen die goed in SULA passen. Heb je hulp nodig bij het schrijven of bij analyses en figuren? Schroom niet de redactie te vragen!

De NZG is partner van
Contact

NZG secretaris
Susanne Kühn
Ankerpark 27
1781 AG Den Helder

info@zeevogelgroep.nl