voor auteurs

Sula wil publiceren over alle aspecten die zee- en kustvogels en zeezoogdieren in het Noordzeegebied betreffen, met name Nederland, maar ook daarbuiten. Het Caribisch gebied hoort er nadrukkelijk bij. Mochten er interessante dingen te melden zijn over zeevogels die ook in het Noordoost-Atlantische gebied voorkomen, dan mag de waarneming best elders zijn gedaan. Denk bij mogelijke onderwerpen aan trekwaarnemingen, vervuiling of andere bedreigingen, voedsel of foerageergedrag, afwijkende verenkleden, rui, parasieten, enzovoort. Een fraaie foto die iets bijzonders laat zien met een korte toelichtende tekst erbij zou al zeer geschikt kunnen zijn. Daarnaast hopen we ook aandacht te geven aan publicaties, promoties en andere zaken die de zee betreffen.

Omdat Sula een on-line tijdschrift is, zijn er geen beperkingen wat betreft lengte van het artikel of gebruik van kleur in de figuren. Natuurlijk moet het wel leesbaar blijven!

Kopij kan gestuurd worden naar redactie@zeevogelgroep.nl, of direct naar de hoofdredacteur (Guido Keijl) of redactiesecretaris (Rob van Bemmelen). Heb je hulp nodig bij schrijven of analyseren, schroom niet om hun hulp te vragen!


Sula aims to publish on all aspects of seabirds and marine mammals from the North Sea, especially from the Netherlands, but also beyond. This includes the Caribbean region. Interesting findings concerning species occurring in the Northeastern Atlantic, also if observed outside this region, are very welcome. Potential subjects include observations of migration, pollution or other threats, diet and foraging behaviour, aberrant plumage, moult, parasites, etcetera. An photo showcasing interesting aspects such as behaviour, with accompanying text, can already be well worth a short note. Sula will also regularly publish reviews of books, papers and PhD theses that deal with our subject area.

Because Sula appears on-line only, there is no real restriction as to the length of manuscripts or the use of colours in figures and photos. Obviously, it needs to be in a readable format.

Manuscripts can be send to redactie@zeevogelgroep.nl, or to the editor (Guido Keijl) or managing editor (Rob van Bemmelen). In case you require help with writing or analysis, don’t hesitate to call out to the editors.

De NZG is partner van
Contact

NZG secretaris
Susanne Kühn
Ankerpark 27
1781 AG Den Helder

info@zeevogelgroep.nl