SULA (1987-2012)

PDFs van alle artikelen en mededelingen zijn te vinden op www.natuurtijdschriften.nl. Hieronder staat een voorlopige lijst van artikelen (under construction!).


Kees (C.J.) Camphuysen De Nationale Olieslachtoffertellingen van februari 1985 en ’86.

Guido O. Keijl Vogeltellingen langs de kust in 1985 en ’86.

Caroline Hoff Grijze Zeehonden (Halichoerus grypus) bij Terschelling.

C.J. Camphuijsen Oliebesmeuring Drieteenmeeuw (Rissa tridactyla) in overwinteringsgebieden.

C.J. Camphuijsen Problems with age-determination of seabirds due to heating of the corpses.

F.J. Maas Zeldzame vogels.

Jelle van Dijk Veel Zwarte Zeeëenden Melanitta nigra voor de kust van Zuid-Holland in januari-februari 1987.

Henk J.M. Baptist; Kees C.J. Camphuysen Concentraties Zwarte Zeeëenden Melanitta nigra voor de Hollandse en Zeeuwsche kust, 9-11 maart 1987.

Kees C.J. Camphuysen Invasie Zadelrobben Phoca groenlandica in West-Europa, winter 1986/87.

C.J. Camphuijsen Het MS Holland-project.

M.R. van Eerden Notulen Algemene Ledenvergadering, Club van Zeetrekwaarnemers, 8 november 1986, Camperduin (NH).

F.J. Maas Oproep simultaantelling, voorjaar 1987.

A.M. van der Niet Begroting voor 1987, Club van Zeetrekwaarnemers.

A.M. van der Niet Financieel overzicht 1986, Club van Zeetrekwaarnemers.

Kees Camphuysen Landelijke olieslachtoffertelling 1987.

C.J. Camphuysen Veldgids walvisachtigen voor offshore-waarnemers.

Guido O. Keijl Zeevogelliteratuur in 1985.

Maarten Platteeuw Havsfåglar vid Kullen och i Kattegat hösten 1977. Anser 17: 154-160. M. Peterz 1978.

Maarten Platteeuw Sjöfågelsträcket vid Kullen höstarna 1977-1979. Anser 21: 31-44. M. Peterz et al. 1982.

Kees Camphuysen Inspeccoes invernais de avifauna costeira em Portugal 1983-84. A.M. Teixeira 1985.

Maarten Platteeuw Trekbewegingen van Kokmeeuwen Larus ridibundus langs de Noordzeekust: oorzaken en achtergronden.

Karel A.M. Engelen Olieslachtoffers in het Waddendistrict januari februari 1987.

Cor M. Berrevoets Vogelsterfte in de Oosterschelde: drie winters vergeleken.

Maarten Platteeuw Boorplatforms en olielozingen.

Jowi W. de Roever De CDNA en zeevogels.

Nick F. van der Ham Zomerkleed Parelduikers Gavia arctica voor de Noordhollandse kust.

M. Platteeuw Uit de “Seabird Group News letter, no 47, december 1986”.

M. Platteeuw Voordracht “Inventarisatie vogels en zoogdieren op de Noordzee” door H.J.M. Baptist (Dienst Getijdewateren) bij de Werkgemeenschap Mariene Monitoring (WMM) te Amsterdam op 19 maart 1987.

J.E. den Ouden Aankondiging zeetrekweekend en jaarvergadering.

P. Derks Boottocht voor het observeren van zeezoogdieren bij Gibraltar.

A.M. van der Niet Contributiebetaling en ledenadministratie.

C.J. Camphuysen Zeevogelobservaties op volle zee; offshore werk in het Noordzeegebied, 1 offshoregroep.

Nick F. van der Ham Herhaald verzoek aan de zeetrektellers.

Maarten Platteeuw Alkor Alcidae omkommer i fisknät i Kullabygden. Vår Fågelvärld 43: 496-497. M. Peterz & B. Oldén 1984.

Maarten Platteeuw Razorbill Alca torda losses in Portuguese nets. Seabird 9: 11-14. A.M. Teixeira 1986.

Kees Camphuysen Biological and environmental conditions of the North Sea. Maersk Olie of Gas A/S. F. Danielsen et al. 1986.

Guido O. Keijl Forekomst av oljeskadde fugler langs Jaerkysten, 1982-86. Vår Fuglefauna 10: 19-24. E. Jacobsen 1987.

Jan E. den Ouden; Leen Stougie Zeetrekgegevens nader bekeken.

Kees (C.J.) Camphuysen Het ontdekken en herkennen van Bruinvissen Phocoena phocoena op zee.

Kees (C.J.) Camphuysen Onderzoek naar olieverontreinigingen op het Nederlands deel van de Noordzee door de Directie Noordzee, Rijkswaterstaat.

Ruud Costers Opvallende aantallen juveniele Drieteenmeeuwen Rissa tridactyla op de Hondsbossche Zeewering in de zomer van 1987.

Kees (C.J.) Camphuysen Stranding van Noordse Stormvogels Fulmarus glacialis en (juveniele) Drieteenmeeuwen Rissa tridactyla op de Hollandse kust, juli-augustus 1987.

C.J. Camphuysen Olieslachtoffers, winter 1987/88: de tellingen van het komend seizoen.

J. de Korte Symposium Polaire Zeevogels.

J.E. den Ouden Uurtotaalkaarten.

J. de Korte Natuurbescherming in de poolgebieden (kort symposium).

C.J. Camphuysen Zeevogelobservaties op volle zee: waarnemers gezocht!.

C.J. Camphuysen Zeevogelobservaties op volle zee; Offshore werk in het Noordzeegebied (2).

T. Nygård Studies of Seabirds at sea, off Norway.

A. Webb The Seabirds At Sea Team: 1979 – ?.

Kees Camphuysen The Shetland Beached Bird Survey, March 1986 – February 1987. Unpubl. report to Shetland Oil Terminal, Lerwick, May 1987. M. Heubeck & J.N. Dymond 1987.

Kees Camphuysen Inspeccoes costeiras para defeccao de aves marinhas mortas, 1984-85. Cyanopica 3: 635-651. A.M. Teixeira.

Maarten Platteeuw The possible effect of food availability on incubation and brooding shifts of Brunnich’s guillemot at Digges Island. Seabird 9: 47-51. A.J. Gaston & D.G. Noble.

Maarten Platteeuw Counts of breeding and non-breeding Guillemots at a colony during the chick rearing period. Seabird 9: 43-46. M.P. Harris et al. 1986.

Guido O. Keijl Verschmutzung der Nordsee durch Ol – Seevögel-Verölung Ornitologische Mitteilungen 39: 20. Anonymus.

Maarten Platteeuw Studies on a colony of colour-ringed Herring Gulls. Adult survival rates. Bird Study 33: 51-54. J.C. Coulson & J. Butterfield 1986.

Maarten Platteeuw Studies on a colony of colour-ringed Herring Gulls. Colony occupation and feeding outside the breeding season. Bird Study 33: 55-59. J.C. Coulson & J. Butterfield 1986.

Kees Camphuysen Proceedings of the 2nd North Sea Seminar ’86 in Rotterdam. Volume 1. Werkgroep Noordzee 1986.

Kees Camphuysen Proceedings of the 2nd North Sea Seminar ’86 in Rotterdam. Volume 2. Werkgroep Noordzee 1987.

Kees Camphuysen & Guido O. Keijl Hosttrekkert vet Haugesund 1979-84: Trekkforlop og antall. Del 1: Lommer – riksefugler. Vår Fuglefauna 10: 25-36. B. Storstein 1987.

Maarten Platteeuw Olieslachtoffers in Nederland in vroeger tijd: een nieuwe presentatie van oude tellingen.

Andrew Webb Petrels and tape luring: where next?.

Leo Stegeman; Sander Lagerveld Waarnemingen van afwijkend getekende Grauwe Pijlstormvogels Puffinus griseus.

Jelle van Dijk Afval op het strand.

Jan Andries van Franeker; Pieter R. van Franeker; H. van Gasteren; J.P. Nobel Grienden Globicephala melaena bij Cap Gris Nez.

Frits-Jan Maas Kort verslag van de simultaan zeetrektelling van 30 april-3 mei 1987.

Simon Hart Vogel- en oliestranding op Schouwen en Goeree, 19 november 1987.

Karel A.M. Engelen Zeevogels op de Waddeneilanden het slachtoffer van lijmachtige substantie.

C.J. Camphuysen 2nd European Cetacean meeting, Troia, Februari 1988.

C.J. Camphuysen Seabird Group Conference, Cambridge, Februari 1988.

F.J. Maas Zeldzame zeevogels 1983-86.

C.J. Camphuysen Nieuwe telformulieren olieslachtoffer-onderzoek NSO.

P. Derks Observaties van zeevogels en zeezoogdieren vanaf de veerboot in de Golf van Biskaye.

C.J. Camphuysen De olie-industrie rukt op: noordwaarts.

C.J. Camphuysen Olieverontreiniging op zee, juli-oktober 1987.

Kees Camphuysen Seabirds in the North Sea. Nature Conservancy Council, Peterborough. M.L. Tasker et al. 1987.

Kees Camphuysen Vulnerable concentrations of birds int he North Sea. Nature Conservancy Council, Peterborough. M.L. Tasker & M.W. Pienkowski 1987.

Kees Camphuysen Zee, zeevogels, zeeverontreiniging. Strandtellingen op Schouwen en Goeree in winters 1982-83 tot en met 1986-87. VOGELWERKGROEP Schouwen-Duiveland. S. Hart & F. Jachmann 1987.

Guido O. Keijl Forekomst av oljeskadde fugler langs Jaerkysten, 1982-86. Vår Fuglefauna 10: 19-24. E. Jacobsen 1987.

Kees Camphuysen Van de redactie.

C.J. Camphuysen; S. Hart; H.S. Zandstra Zeevogelsterfte na olie-lekkage door de ertscarrier MS Borcea voor de Zeeuwse kust, januari 1988.

M.K. Buth Mogelijkheden en onmogelijkheden bij de opvang en revalidatie van olieslachtoffers.

Kees Camphuysen Olieslachtoffers; wel of niet revalideren.

T. te Boekhorst-Van Dieren Redden, wat er te redden valt.

redactie Ter oriëntatie.

Kees Mostert De banken bij ’s-Gravenzande.

Pim Wolf Rosse franjepoot Phalaropus fulicarius geassocieerd met drieteenmeeuwen Rissa tridactyla.

Sander Lagerveld Uitzonderlijke groep bruinvissen Phocoena phocoena voor de Noordhollandse kust, januari 1988.

H.J.M. Baptist Vogelconcentraties in de voordelta tijdens en voorafgaande aan het ’Borceaincident’, december 1987-januari 1988.

Mardik F. Leopold De Zeeeenden-Survey van januari 1988.

Nick F. van der Ham Overzicht van de voornaamste publicaties van de club van zeetrekwaarnemers sinds de oprichting (1973-1987).

Kees Camphuysen Beached bird surveys, december 1987- march 1988 (NSO).

redactie Introduction.

Leo Stegeman Seawatching, december 1987- february 1988 (CVZ).

Kees Camphuysen Seabirds at sea, december 1987- february 1988 (ship-based observations CVZ/DGW, CVZ/NIOZ, NIOZ).

Kees Camphuysen Cetaceans an Pinnipeds (Dutch continental shelf and beaches only).

J.E. den Ouden Bestuursmededelingen club van zeetrekwaarnemers.

C.J. Camphuysen Nieuwe telformulieren olieslachtoffer-onderzoek NSO: Monitoring beached birds.

J. Cooper Speciale aanbieding van de African Seabird Group.

M.C. Coulter Seabird Bibliography Questionnaire.

C.J. Camphuysen Toekenning bedrag aan NSO na actie “Vogels in Nood” in Zeeland.

Kees (C.J.) Camphuysen Zeevogelwaarnemingen aan boord van MS Plancius, van Nederland tot de Kaapverdische Eilanden, winter 1985/86.

Mardik F. Leopold Zeevogels op diep water van de Atlantische Oceaan: de invloed van windrichting op de soortsamenstelling in een klein gebied.

Philipp J.T. Derks Zeevogelobservaties bij tarifa (Zuid-Spanje) en op Gibraltar in oktober 1985.

Chris Winter Grote jager stercorarius skua vermoordt zilvermeeuw Larus argentatus op gruwelijke wijze.

Leo Stegeman Gewonde kleine jager Stercorarius parasiticus wordt gevoerd door soortgenoten.

Mardik F. Leopold Zeevogels met belangstelling voor windhozen.

Nick F. van der Ham Oproep tot medewerking: Pijlstormvogels fouragerend in Nederlands kustwater.

M. Platteeuw Ruilabonnementen.

Maarten Platteeuw Bestuursmededeling.

Maarten Platteeuw Zeevogelbiologie en buitenlandse politiek.

Maarten Platteeuw Iberian Seabird Group nieuw leven ingeblazen.

Xaver Monbailliu Second Mediterranean seabird symposium; Status and conservation of seabirds: ecogeography and mediterranean action plan, 21-26 march 1989, Palma de Mallorca.

Maarten Platteeuw Zeevogels verongelukken in netten en lijnen van vissers.

Guido O. Keijl; Maarten Platteeuw; Leo Stegeman Besprekingen.

C.J. Camphuysen; G.O. Keijl De Nationale Olieslachtoffertellingen van Februari 1987 en 1988.

C.J. Camphuysen Dode Zangvogels op de Vloedlijn.

Nick F. van der Ham Meetpost Noordwijk 1978-1982, Verslag nr. 4, Columbidae-Emberizidae.

C.J. Camphuysen; J.E. den Ouden Opmerkelijke concentratie jagers stercorariidae in zeevogelrijk zeegebied ten oosten van Aberdeen (Schotland), september 1988.

C.J. Camphuysen; J.E. den Ouden Geassocieerd voorkomen van zeevogels en dwergvinvissen balaenoptera acutorostrata in de Noordzee, september 1988.

Mardik F. Leopold Dode zeehonden op de Noordzee.

C.J. Camphuysen Instorting van de populatie zeekoeten (URIA AALGE) in arctische wateren; een overzicht.

Kees Camphuysen Landelijke olieslachtoffertellingen, december 1988, februari 1989.

Maarten Platteeuw Simultaan zeetrektellen en offshore werk.

Anonymus waarnemers gezocht voor offshore activiteiten.

Maarten Platteeuw Bestuursmededeling Club van Zeetrekwaarnemers (CvZ).

Kees Camphuysen Publicatie olieslachtoffers in Nederland 1915-88.

Maarten Platteeuw In memoriam Maurits Minkema.

G.O. Keijl Zeevogelliteratuur in 1986.

Kees Camphuysen Vadefugle på Tipperne 1928-82. Dans Ornitologisk Forening Tidsskirft 81: 1-108. H. Meltofte 1987.

Guido O. Keijl Movements of gannets ringed on Les Etacs and Ortac, ALderney, Channel Islands. Ringing & Migration 9: 37-43. P.K. Veron 1988.

Guido O. Keijl The auks in the western Mediterranean. Ringing & Migration 9: 18-26. C. Carboneras 1988.

Guido O. Keijl Seabird food and feeding ecology. Proceedings of 3rd International conference of the Seabird Group. Aberdeen. M.L. Tasker 1988.

Leo Stegeman Beached bird surveys, june – august 1988 (NSO).

Leo Stegeman Seawatching, june – august 1988 (CvZ).

Leo Stegeman Cetaceans and pinnipeds (Southern North Sea and beaches only).

Leo Stegeman Seabirds at sea, may – august 1988 (ship-based observations CvZ/DGW, NIOZ, MV Plancius).

Guido O. Keijl; Kees Mostert Vorsttrek van Scholeksters Haematopus ostralegus langs de kust in 1987.

Kees (C.J.) Camphuysen; Maarten Platteeuw Voortgangsrapport offshore waarnemingen nr.1, 1987.

Maarten Platteeuw Voorlopige impressie van simultane zeevogeltellingen langs en voor de Nederlandse kust, oktober 1988.

Guus van Duin Bootreisjes over de straat van Gibraltar: vogels en zoogdieren.

Guus van Duin; José M.R. Bakker Over bengaalse sterns Sterna bengalensis en audouins meeuwen Larus audouinii in Tarifa (Spanje).

Maarten Platteeuw Bestuursmededeling, club van zeetrekwaarnemers.

Maarten Platteeuw Medmaravis 2nd mediterranean seabird symposium; status and conservation of seabirds: ecogeography and mediterranean action plan, Calvià (Baleares), 21 – 26 march 1989.

Maarten Platteeuw Uit de “Seabird Group Newsletter”, no. 52, september 1988.

Nick van der Ham Kleinste jagers op de kust; een oproep voor waarnemingen.

Nick van der Ham Notulen algemene ledenvergadering CvZ te Groet, 19 september 1987.

Maarten Platteeuw Invernada de gaviotas y charranes en la peninsula Iberica. Monografia Sociedad Ornitologica, Madrid. E. Cabrera 1988.

Kees Camphuysen European research on cetaceans. Proceedings 2nd Annual Conference of the European Cetacean Society. P.G.H. Evans 1988.

Kees Camphuysen Havsfågelräkning från färjor i Kattegat. Pelagicus 3: 17-39. M. Peterz et al 1988.

Leo Stegeman Beached bird surveys, september – november 1988 (NSO).

Leo Stegeman Seabirds at sea, september – november 1988 (ship-based observations CvZ/DGW, NIOZ).

Leo Stegeman Seawatching, september – november 1988 (CvZ).

Leo Stegeman Cetaceans and pinnipeds (southern North Sea and beaches only).

Jan Faber Grote Sterns Sterna sandvicensis op Griend.

Henrik Skov; Finn Danielsen; Jan Durinck Dead Seabirds along European coasts, 1987 and 1988. Results of the international beached bird survey.

Wim E.M. van der Schot Fourageergedrag van de Grauwe Pijlstormvogel Puffinus griseus voor de Nederlandse kust.

C.J. Camphuysen Massale sterfte van zeekoeten Uria aalge voor de Nederlandse kust, winter 1988/1989.

Guido O. Keijl; Marc W.J. van Roomen; Huub Veldhuijzen van Zanten De relatie tussen het gebruik van de zeereep door stormmeeuwen Larus canus en het voorkomen van vissende meeuwengroepen op zee.

C.J. Camphuysen Oprichting Nederlandse zeevogelgroep?.

Kees Camphuysen Studiedag zeevogelonderzoek in Nederland.

H.S. Zandstra Inventarisatie zeehonden in het deltagebied.

Nick van der Ham Ruilabonnementen Sula.

Kees Camphuysen Vogeltellingen in het zuidelijk Deltagebied in 1984/85-1986/87. Nota GWAO-88, Rijkswaterstaat. P.L. Meininger & A.M.M. van Haperen 1988.

Kees Camphuysen Masse, gewichte und mögliche todesursachen der in januar 1987 auf Norderney verendeten austernfischern (Haematopus ostralegus). Seeögel 9: 63-69. M. Teme & W. Gerss.

Kees Camphuysen Concentrations of auks off the North-east coast of Britain, August 1984. Nature Conservancy Coundil. Tasker et al. 1984.

Leo Stegeman Beached bird surveys, december 1988 – february 1989 (NSO).

Leo Stegeman Seabirds at sea, december 1988 – february 1989 (ship-based observations CvZ/DGW, NIOZ).

Leo Stegeman Seawatching, december 1988 – february 1989.

Leo Stegeman Cetaceans and pinnipeds (southern North Sea and beaches only).

P.J.T. Derks Grote Sterns Sterna sandvicensis op de Hompelvoet en Markenje, 1979-88.

Maarten Platteeuw; Leo Stegeman Voorjaarstrek van Grote Sterns Sterna sandvicensis langs de Nederlandse kust: interpretatie van seizoenspatroon.

C.J. Camphuysen Plastic strand.

Hans Peeters Stichting nationaal comite zeevogels olievrij.

L. Stougie; J.E. den Ouden; A.S. Couperus Broedvogeltelling op Syltefjordstauran (Finnmark, Noord-Noorwegen) in mei 1989.

Kees Camphuysen Regionale coördinatoren stookolieslachtoffer—onderzoek gezocht.

M. Versluys Zeetrek tellen op Ameland: een oproep.

Maarten Platteeuw Notulen algemene jaarvergadering CvZ, 18 februari 1989, Lelystad.

C.J. Camphuysen Beached bird surveys in the Netherlands, 1915-1988; een nieuwe NSO publicatie.

A.M. van der Niet Financieel overzicht 1988, club van zeetrekwaarnemers.

Anonymus ’North Sea 2000: environment and sea use planning’.

Nick F. van der Ham Rectification.

Kees Camphuysen Oil pollution of birds: an annotated bibliography. Technical report Canadian Wildlife Service. T.D. Hooper.

Kees Camphuysen Seabirds and sandeels: proceedings of a seminar held in Lerwick, October 1988. M. Heubeck 1989.

Maarten Platteeuw Zeetrektelleingen in augustus van 1985, 1986 en 1987 te Blankenberge. MErgus 2: 2-10. Y. Baptiste 1988.

Leo Stegeman Beached bird surveys, march – may 1989 (NSO).

Leo Stegeman Seabirds at sea, march – may 1989 (ship-based observations CvZ/DGW, NIOZ).

Leo Stegeman Seawatching, march – may 1989.

Leo Stegeman Cetaceans and pinnipeds (Southern North Sea and beaches only).

C.J. Camphuysen De Nationale Olieslachtoffertelling, februari 1989.

M.F. Leopold Verspreiding van Alkachtigen Alcidae voor de Britse oostkust, nazomer 1987 en ’88.

Rob Lensink Zeetrek langs Kapp Lee, Edgeøya (Spitsbergen).

C.J. Camphuysen Kolonie noordse sterns Sterna paradisaea op wegdrijvende ijsberg, Negribreen, Storfjorden, Svalbard.

W. van Splunder Opmerkelijke trek van kluten Recurvirostra avosetta langs de Hollandse kust op 27 maart 1989.

Kees Camphuysen Landelijke olieslachtoffertellingen, winter 1989/1990.

Jand en Ouden, Kees Camphuysen Weer slecht broedseizoen zeevogels Shetland eilanden.

Kees Camphuysen Fuut op het strand bij domburg met geheimzinnige ring; verzoek om opheldering.

Peter Meininger Oproep tot medewerking: informatie over (waarschijnlijke) broedgevallen van zwartkopmeeuwen in Nederland.

Maarten Platteeuw Estimates of sea duck winter populations of the western Palearctic. Danish Review of Game Biology 13: 1-22. K. Laursen 1989.

Kees Camphuysen The distributino of guillemots, razorbills and puffins at sea around Flamborough Head, June 1984. Nature Conservancy Counil. A. Webb et al. 1985.

Leo Stegeman Field identification of the smaller skuas. British Birds 82: 143-176. K.M. Olsen 1989.

Leo Stegeman Beached bird surveys, june-august 1989 (NSO).

Leo Stegeman Seabirds at sea, june-august 1989 (ship-based observations CvZ/DGW, NIOZ).

Leo Stegeman Seawatching, june-august 1989.

Leo Stegeman Cetaceans and pinnipeds (Southern North Sea and beaches only).

Martin Heubeck Seabirds in Shetland: the 1989 breeding season.

Nick F. van der Ham Influx of long-tailed skuas in The Netherlands in autumn 1988.

Mardik F. Leopold Dolfijnen op de Doggersbank.

Kees (C.J.) Camphuysen; Pim Wolf Walvissen, dolfijnen en bruinvissen voor de Engelse oostkust, september 1989.

Jan Andries van Franeker Nog meer plastic op het strand.

Kees Camphuysen “Comparative investigation of sources of oil on seabirds and beaches, part 3: sample taking in The Netherlands” Nieuw NSO project in samenwerking met deense en duitse onderzoekers.

Kees Camphuysen Waarneming van een alk alca torda op een diepte van 140 meter.

C.J. Camphuysen Oprichting ’nederlandse zeevogelgroep’.

Kees Camphuysen ’Oil pollution strikes again’.

Nick F. van der Ham Belangrijke mededeling voor zeetrekwaarnemers.

G.O. Keijl Zeevogelliteratuur in 1987.

Guido O. Keijl Activity budgets and foraging ranges of breeding common murres. Auk 104: 218-224. D.K. Cairns et al. 1986.

Guido O. Keijl Sexing red-throated divers in Shetland. Ringing & Migration 10: 26-30. Ringing and Migration 10: 26-30. J.D. Okill et al. 1989.

Kees Camphuysen A synopsis of seabird breeding, Sheatland 1989. Report Shetland bird club. M.G. Richardson et al. 1989.

Leo Stegeman Beached bird surveys, september-november 1989 (NSO).

Leo Stegeman Seabirds at sea, september-november 1989 (ship-based observations CvZ/DGW, NIOZ).

Leo Stegeman Seawatching, september-november 1989.

Leo Stegeman Cetaceans and pinnipeds, september-november 1989 (Southern North Sea and beaches only).

Kees Woutersen De Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus in de duinen van Schoorl (NH).

Kees (C.J.) Camphuysen Verstrikkingen van zeevogels in plastics: een probleem van toenemende omvang?.

Martin Heubeck Sightings of an all-dark Black Guillemot Cepphus grylle in Shetland.

Maarten Platteeuw; Nick F. van der Ham Het heroisch einde van een Grote Jager Stercorarius skua.

Kees (C.J.) Camphuysen Massastranding van Alk Alca torda en Zeekoet Uria aalge op de Nederlandse kust, jan-feb 1990.

R.A. Kastelein Hoe te handelen bij een levend aangespoelde dolfijn op het strand.

C. Swennen Eidereenden met een afwijkend verenkleed: een oproep.

C.J. Camphuysen Het waarnemen van zeevogels op zee: een oproep.

Guido O. Keijl Changes in recovery and retrap patterns of guillemots ringed on Canna. Ringing & Migration 10: 35-40. R.L. Swann et al. 1989.

Mardik F. Leopold Beached bird surveys in the Netherlands, 1915-1988. Seabird mortatliy in the southern North Sea since the early days of oil pollution. Technisch rapport Vogelbescherming. C.J. Camphuysen 1989.

Guido O. Keijl Recente franstalige literatuur.

Anonymus Beached Bird Surveys, Dec 1989 – Feb 1990 (NSO).

Anonymus Seawatching, December 1989 – February 1990.

Anonymus Cetaceans and pinnipeds (southern North Sea only).

Anonymus Seabirds at sea, December 1989 – February 1990 (Ship-based observations).

Kees (C.J.) Camphuysen Dieet, leeftijd en geslacht van de Zeekoet Uria aalge in de Nederlandse Noordzee in het voorjaar.

Maarten Platteeuw Het voorkomen van de Zwarte Zeeëend Melanitta nigra langs de Nederlandse kust: een evaluatie.

Kees (C.J.) Camphuysen Jan van Genten Sula bassana en plastics: waarnemingen op zee en op de kolonie.

Maarten Platteeuw Zwarte Zeeeenden Melanitta nigra snijden Nederlandse kust af.

Simon Hart Een Tuimelaar Tursiops truncatus bij de Brouwersdam.

J.A. van Franeker Oprichting Nederlandse Zeevogelgroep.

J.A. van Franeker Formation of Dutch Seabird Group.

Ruud Costers Moord vanaf Wieringer kotter.

Peter L. Meininger Verzoek om informatie: Gekleurringde Zwartkopmeeuwen Larus melanocephalus.

Jan den Ouden & Kees Camphuysen Olieramp in de Golf van Mexico, Juni 1990.

Maarten Platteeuw Vogeltrek over de Eemshaven in het najaar van 1986. Holwierde. K. Koffijberg 1988.

Maarten Platteeuw De trek van eenden en steltloeprs langs de IJsselmeerkust-Noordoostpolder. Veendam. B. Oving 1989.

Kees Camphuysen Whales and dolphins. London. A.R. Martin 1990.

Anonymus Beached Bird Surveys, March – May 1990 (NSO).

Anonymus Seawatching, March – May 1990.

Anonymus Cetaceans and pinnipeds (southern North Sea only).

Anonymus Seabirds at sea, March – May 1990 (Ship-based observations).

J.A. van Franeker Methodes voor het tellen van zeevogels op zee: een pleidooi voor vergelijkend onderzoek.

Jan E. den Ouden; Leen Stougie Voorjaarstrek van Dwergmeeuwen Larus minutus langs de Noordzeekust.

Leo Stegeman Stormvogeltjes Hydrobates pelagicus fouragerend in een haven.

Mardik F. Leopold; Pim A. Wolf; Marcel H. Laks Zeekoeten (Uria aalge) op een drijvende klif.

Maarten Platteeuw Notulen Algemene Ledenvergadering Club van Zeetrekwaarnemers, 10 maart 1990, Noordwijk.

Anonymus Aquatic birds in the trophic web of lakes.

Maarten Platteeuw Het NOU-lidmaatschap: nu aantrekkelijker dan ooit.

Pascal Raevel Ornithologiestage Cap Gris Nez.

Kees (C.J.) Camphuysen Errata.

Maarten Platteeuw Steltlopers in de Oosterschelde, biometrisch en ringonderzoek in voorjaar 1984 en 1985. RWS nota GWAO-89.1009, Stichting Ornithologisch Station Vvoorne.

Kees Camphuysen Olieveverontreiniginsrapportage 1989. RWS notitie NZ-N-90-05. Directie Noordzee 1990.

Kees Camphuysen Zeehonden in de Zeeuwse wateren. RWS Zeeland. Anonymus 1990.

Kees Camphuysen Birds affected bu a canola oil spill in Vancouver Harbour, February 1989. Spill Technology Newsletter 14: 3-5. D.W. Smith 1989.

Kees Camphuysen Tobisgrisslan Cepphus grylle i Kattegat. En stationar fågelart i et krisdrabbat hav. Pelagicus 4:1-10. P.E. Jönsson 1989.

Kees Camphuysen [Spatial coincidence of Little Auk and the gobiid Aphia minuta in the Flekkefjord, South-Norway, November 1988. Pelagicus 4: 22-24. H. Skov et al. 1989.

Anonymus Beached Bird Surveys, June – August 1990 (NSO).

Anonymus Seabirds at sea, June – August 1990 (Ship-based observations).

Anonymus Seawatching, June – August 1990.

Anonymus Cetaceans, pinnipeds and other animals (southern North Sea only).

Henk J.M. Baptist Overzicht van recent Nederlands onderzoek aan zeevogels.

Kees (C.J.) Camphuysen Massastranding van Alken Alca torda op de Nederlandse kust, Jan-Mrt 1990: Aantal, Leeftijd en oliebesmeuring.

J.A. van Franeker Oprichting Nederlandse Zeevogelgroep, 1 januari 1991.

J.A. van Franeker Bestuursvergaderingen Nederlandse Zeevogelgroep.

J.A. van Franeker Dagelijks bestuur Nederlandse Zeevogelgroep.

Enno Ebels DBA Vogeldag op zaterdag 2 februari 1991 in Utrecht.

J.A. van Franeker NZG/NSO Workshop olieslachtofferonderzoek, 19 april 1991.

J.A. van Franeker NZG/NOU Themadag zeevogelonderzoek, 20 april 1991.

J.A. van Franeker Nationale en Internationale olieslachtoffertellingen, winter 1990/1991.

Anonymus Verdriftingsexperiment in voorbereiding.

Anonymus Nieuwe redactie Sula.

Anonymus Nieuwe soort stormvogel?.

G.O. Keijl Zeevogelliteratuur in 1987 (deel 2).

Anonymus Ruilabonnementen.

Maarten Platteeuw Nearctic gulls in the western Palearctic. Dutch Birding 12: 109-164. W. Hoogendoorn & G.H. Steinhaus 1990.

Jelle van Dijk Fish stocks, fisheries and seabirds in the North Sea. Technisch rapport Vogelbescherming 5. C.J. Camphuysen 1990.

Anonymus Beached Bird Surveys, September – November 1990.

Anonymus Seawatching, September – October 1990.

Anonymus Seabirds at sea, September – November 1990 (Ship-based observations).

Anonymus Cetaceans, pinnipeds and other animals September-November 1990.

Kees (C.J.) Camphuysen Ten geleide.

Maarten Platteeuw Zeevogels langs de Nederlandse kust: wanneer, welke soorten en onder welke omstandigheden?.

Henk J.M. Baptist; Pim (P.A.) Wolf Vogels monitoren per vliegtuig.

L. Stegeman; N.F. van der Ham Waarneming van een albinistische Roodkeelduiker Gavia stellata.

Frits-Jan Maas Waarneming van een Zeekoet Uria aalge op drijfhout.

Frits-Jan Maas Zeezoogdieren langs de Texelse kust, 1980-1986.

C.J. Camphuysen Vergelijkend onderzoek naar voor vogelsterfte verantwoordelijke typen olie in de zuidelijke Noordzee: resultaten voorjaar 1990.

Kees Camphuysen Vogeltellingen aan boord MS Holland: uitwerkingen 1987-1990.

Kees Camphuysen & Guido O. Keijl Verdriftingsexperiment in de Zuidelijke Noordzee: een weersomslag alsof de duivel er mee speelde.

J.A. van Franeker NZG/NOU Themadag Zeevogels, Amsterdam, zaterdag 20 april 1991.

J.A. van Franeker NZG/NSO Workshop, 19 april 1991, Rijswijk.

Leo Stegeman Zilvers van Schier: de zilvermeeuw geobserveerd. J. de Vries 1990.

Kees Camphuysen Bird communities at sea off California 1975-1983. Studies in avian biology 11. K.T. Briggs et al. 1987.

Anonymus Beached Bird Surveys, Dec 1990 – Feb 1991.

Anonymus Seawatching, Nov 1990 – Jan 1991.

Anonymus Cetaceans, pinnipeds and other animals December 1990-March 1991.

Anonymus Seabirds at sea, Dec 1990 – Feb 1991 (Ship-based observations).

Carolien (C.J.) Scholten Onderzoek aan zeevogels in gevangenschap: een contradictio in terminis?.

Marcel Klaassen Zuidpoolsterns Sterna vittata: krachtpatsers op Antarctica.

Simon Hart; Kees (C.J.) Camphuysen Zeeuwse Tuimelaar Tursiops truncatus dood aangetroffen in Oosterschelde.

Henk Offringa Baltsende Zwarte Zeeëenden Melanitta nigra voor de Nederlandse kust.

Kees (C.J.) Camphuysen Baltsvluchten van Noordse Sterns Sterna paradisaea op open zee.

Simon Hart Broedgevallen van de Eidereend Somateria mollissima in Zeeland.

Mardik (M.F.) Leopold Sula op Helgoland ! – eerste broedgeval voor Duitsland.

Anonymus Nationale olieslachtoffer-tellingen 1991/92.

Anonymus NSO strandingslijst 1977-1990 nu verkrijgbaar.

Anonymus Werkgroep offshore: toekomstmuziek?.

Anonymus Historisch overzicht broedende zeevogels in Nederland.

Guido O. Keijl Zeevogelliteratuur in 1988.

Maarten Platteeuw Invernada de pato-negro Melanitta nigra na costa de Aveiro, Janeiro de 1990. Airo 2: 1-2. R. Rufino & R. Neves 1990.

Kees Camphuysen Beached Bird Surveys, Mar – May 1991.

Leo Stegeman Seawatching, Feb – Apr 1991.

Mardik F. Leopold Seabirds at sea, Mar – May 1991.

Kees Camphuysen Cetaceans and pinnipeds, February – May 1991.

Kees (C.J.) Hazevoet Zeevogelbescherming in de Kaapverdische Eilanden.

Nick F. van der Ham; Leo Stegeman; Maarten Platteeuw Influx van Kleine Alken Alle alle in Nederland in winter 1990/91.

P.E.F. Zoun; A.J. Baars; R.S. Boshuizen A case of seabird mortality in the Netherlands caused by spillage of nonylphenol and vegetable oils, winter 1988/89.

Maarten Platteeuw Avond- en ochtendvluchten van Kuhls Pijlstormvogels Calonectris diomedea borealis bij ZW Tenerife (Canarische Eilanden), begin mei 1991.

Henk J.M. Baptist In 1991 ook Nederlandse visserij op Zilversmelt Argentina spp..

Peter L. Meininger First results of colour-ringing Mediterranean Gulls Larus melanocephalus in the Netherlands.

Henk J.M. Baptist Beschermde gebieden Noordzee: een discussie.

Kees Camphuysen Fourth International Seabird Group Conference, Glasgow 1992.

Kees Koffijberg Oproep: Gegevens over Aalscholvers met kleurringen uit de Oostvaardersplassen.

J.A. van Franeker Kort verslag van de NZG bestuursvergadering op 26 juli 1991.

J.A. van Franeker Technical workshop Beached Bird Surveys.

Kees Camphuysen Seabird distribution west of Britain. Nature Conservancy Council. A. Webb et al. 1990.

Kees Camphuysen Vulnerable concentrations of marine birds west of Britain. Nature Conservancy Council. M.L. Tasker et al. 1990.

Mardik F. Leopold Ecology and population dynamics of the common eider in the Dutch Wadden Sea. Proefschrift, Groningen. C. Swennen 1991.

J.A. van Franeker Milieubeleidsplan voor de scheepvaart 1991-1994. Ministerie van verkeer en waterstaat. Directoraat Generaal Scheepvaarte en maritieme zaken 1991.

Kees Camphuysen De ecologie van het Friese Front. NIOZ-rapport 1991-2. De Gee et al. 1991.

Kees Camphuysen Beschermde gebieden Noordzee – noodzaak en mogelijkheden. NIOZrapport 1991-3. Bergman et al. 1991.

Anonymus Beached Bird Surveys, June – August 1991.

Anonymus Seawatching, May – July 1991.

Anonymus Seabirds at sea, June – August 1991.

Anonymus Cetaceans and pinnipeds, June – August 1991.

Kees (C.J.) Camphuysen Verspreiding, voedsel en fourageergedrag van de Ivoormeeuw Pagophila eburnea rond West-Spitsbergen.

Peter L. Meininger; Cor M. Berrevoets; Hans Schekkerman; Rob C.W. Strucker; Pim A. Wolf Voedsel en fourageergebieden van broedende Zwartkopmeeuwen Larus melanocephalus in Zuidwest-Nederland.

Guido O. Keijl; Eduard V. Koopman Veel Aalscholvers Phalacrocorax carbo en Dwergsterns Sterna albifrons op Rottumeroog, in juli en augustus 1990.

Guido O. Keijl De toestand in de Golf.

Henk Offringa; Mardik (M.F.) Leopold Het tellen van Zwarte Zeeëenden Melanitta nigra voor de Nederlandse kust.

Henk J.M. Baptist Twee albatrossen voor de Nederlandse kust in oktober 1991.

Henk J.M. Baptist Dwergmeeuwen in augustus 1991: een rectificatie.

Xaver Monbailliu Management of Island and Coastal Ecosystems in the Mediterranean: MEDMARAVIS Symposium (Sept 1992).

J.A. van Franeker Kort verslag van de bestuursvergadering van de Nederlandse Zeevogelgroep (NZG) op 25 oktober 1991.

Anonymus 12th International Conference of IBCC and EOAC: Bird Numbers 1992.

redactie Rubriek ’Recente Publicaties’ gedeeltelijk vervallen.

redactie Ruilabonnementen.

Anonymus Beached Bird Surveys, September – November 1991.

Anonymus Seawatching, August – October 1991.

Anonymus Seabirds at sea, September – October 1991.

Anonymus Cetaceans and pinnipeds, September – November 1991.

J.R.H. Maij-Weggen Foreword.

Kees Camphuysen; Jan Andries van Franeker Editorial.

Martin Heubeck Oil Pollution around Orkney and Shetland, 1976 – 1983.

Gerhard Dahlmann; Dagmar Timm First analytical results of the EC-project “Oiled Seabirds”: Comparative investigations on oiled seabirds and oiled beaches in the Netherlands, Denmark, and the Federal Republic of Germany.

Dagmar Timm; Gerhard Dahlmann Investigations into the source of non-mineral oils in the feathers of seabirds.

Kees Camphuysen; Jan Andries van Franeker Discussion.

Kees (C.J.) Camphuysen The interpretation of data derived from Beached Bird Surveys: monitoring the impact of chronic oil pollution.

Henrik Skov Trends in the oil contamination of seabirds in the North Sea.

Kees Camphuysen; Jan Andries van Franeker Discussion.

Klaas Jan Bolt Actions aimed at the elimination of illegal oil discharges – how to achieve this goal?.

Wim Lammers North Sea Ministers Conference and Oiled Seabirds: from a Nature Policy point of view.

Mark L. Tasker Conservation uses of information on the distribution of seabirds at sea.

Gerhard Dahlmann Oil identification for court evidence.

Theo Kramer Enforcement of (international) regulations on the prevention of pollution of the seas by means of aerial surveillance.

Kees Camphuysen; Jan Andries van Franeker Discussion.

Hans Peeters Oiled Seabirds; more than just counting.

Henk S. Zandstra Opvangplan “olie-”vogels (1982).

Kees (C.J.) Camphuysen Beached Bird Surveys and the assessment of total mortality in case of oil incidents.

Kees Camphuysen; Jan Andries van Franeker Discussion.

M. Bommelé Harmful effects on birds of floating lipophilic substances discharged from ships.

C.J. Camphuysen Establishment of a ’European Beached Bird Survey’.

P.E.F. Zoun; A.J. Baars; R.S. Boshuizen A case of seabird mortality in the Netherlands during the winter of 1988/1989 caused by a spillage of Nonylphenol and vegetable oils.

Kees Camphuysen; Jan Andries van Franeker Final discussion and concluding remarks.

Kees Camphuysen; Jan Andries van Franeker Registrated participants.

Guido O. Keijl Zeevogelliteratuur in 1989.

Martin Heubeck; Eric Meek; Dave Suddaby The occurrence of dead auks Alcidae on beaches in Orkney and Shetland, 1976-1991.

Jurren Koerts Fouragerende Stormvogeltjes Hydrobates pelagicus bij de pieren van IJmuiden, 22 september 1990.

Michiel Versluys Stormvogelachtigen voor Spaanse noordwestkust, augustus 1988.

José Pedro Granadeiro; Mário Alexandre Silva Beached bird surveys in Portugal, 1990/91.

Theo (T.A.C.) Postma Orca’s in de Noordzee.

P.E.F. Zoun; R.S. Boshuizen Gannets victim to spillage of lubricating oil and dodecylphenol in the North Sea, winter 1990.

Anonymus Bezoek aan de meeuwenkolonie in de Schoorlse duinen.

Anonymus Dialezing werkgroep zeetrek.

J.A. van Franeker Jaarvergadering Nederlandse Zeevogelgroep 1992.

Anonymus Wel of niet naar gas boren of het Friese front: wat is Uw mening?.

Anonymus Zeetrekpost Hondsbossche Zeewering.

Leo Stegeman Verspreiding en voedseloecologie van de zwarte zeeëend (Melanitta nigra) in Nederland. NIOZ-rapport 1991-13. H. Offringa 1991.

Arie Spaans Special issue Ardea jaargang 80 nr. 1.

Anonymus Ruilabonnementen.

Kees Camphuysen Beached Bird Surveys, December 1991 – February 1992.

Mardik Leopold Seabirds at sea, November 1991 – February 1992.

Leo Stegeman Seawatching, November 1991 – January 1992.

Kees Camphuysen; Mardik Leopold Marine mammals, December 1991 – February 1992.

Guido O. Keijl; Kees (C.J.) Camphuysen Resultaten van een verdriftingsexperiment voor de Nederlandse kust, februari 1991.

Kees Woutersen; Kees Roobeek Broedgevallen van de Stormmeeuw Larus canus in het binnenland in Noord-Holland.

Kees (C.J.) Camphuysen Nachttrek van Grote Sterns Sterna sandvicensis door het binnenland.

Arjen J. Kop; Lutz Lohse Waarneming van Orca’s Orcinus orca in de oostelijke Noordzee.

Th. Mulder; C. Swennen Ruiende Bergeenden Tadorna tadorna in de Nederlandse Waddenzee.

Henk J.M. Baptist Witsnuitdolfijnen Lagenorhynchus albirostris in de Westerschelde.

Kees Camphuysen Op zoek naar lange zeevogelbotten: een oproep.

K. Woutersen T-shirt Nederlandse Zeevogelgroep.

J.A. van Franeker Verslag van de NZG jaarvergadering, 16 mei 1992, Alkmaar.

J.A. van Franeker De ’Seabird Group Conference’ 1992.

Guido O. Keijl Oproep: broedende meeuwen op daken.

Henk Baptist Tweede vergadering van de European Seabird at Sea Database (ESSD), Glasgow, 29 maart 1992.

J.a. van Franeker Traditioneel zeetrekweekend te Camperduin, 13-15 november 1992.

Anonymus Vangstverbod zandspiering Shetlands blijft in stand.

Kees Camphuysen Adreswijziging NZG/NSO.

Maarten Platteeuw; Nick van der Ham Reuzenhaai Cetorhinus maximus bij Camperduin.

Kees Camphuysen The ancient murrelet. Poyser, London. A.J. Gaston 1992.

Maarten Platteeuw Eiderenten im Schleswig-Holseinischen wattenmeer. Corax 14: 1-66. G. Nehls 1991.

Kees Camphuysen De ecologie van de kustzone van Vlieland en Terschelling. NIOZ-rapport 1992-2. M.J.N. Bergman & M.F. Leopold 1992.

Kees Camphuysen Olievogels op het Texelse strand, februari 1992. NIOZ-rapport 1992-5. M.F. Leopold & C.J. Camphuysen 1992.

Kees Camphuysen Nieuwe NZG/NSO publicaties.

Kees Camphuysen Beached Bird Surveys, March – May 1992.

Anonymus Seawatching, February – April 1992.

Mardik F. Leopold Seabirds at sea, March – May 1992.

Kees Camphuysen, Mardik Leopold Marine mammals, March – May 1992.

Kees Woutersen De Stormmeeuw Larus canus als broedvogel in de Schoorlse Duinen.

Ruud Costers Hoe vergaat het de Stormmeeuw Larus canus bij Petten?.

Mardik (M.F.) Leopold; Joyce van den Berg Een zoutwater-kolonie Aalscholvers Phalacrocorax carbo in Groningen.

Włodzimierz Meissner Decline in strandings of oiled seabirds in Gdańsk Bay, Poland.

Nick F. van der Ham; Maarten Platteeuw; Kees (C.J.) Camphuysen Tuimelaar Tursiops truncatus bij Camperduin.

Kees (C.J.) Camphuysen Vissende vogels achter het net.

Hans Groot; Fred Cottaar Meer broedgevallen van de Stormmeeuw Larus canus in Noord-Holland buiten het duingebied.

Ruud Vlek; Kees Woutersen Vondsten van het Stormvogeltje Hydrobates pelagicus in Nederland in de 18e eeuw.

John Cooper Seabird Proceedings still available.

Yvonne Hermes Van de penningmeester: contributie 1993.

J.E. Winkelman Al lid van de NOU?.

Peter L. Meininger; Arend J. van Dijk Verzoek om historische gegevens over kustbroedvogels in Nederland.

Guido O. Keijl Windturbines bij IJmuiden.

redactie Wijziging redactie Sula.

Kees Camphuysen Nationale olieslachtoffer-tellingen, 1992/93.

Kees Camphuysen Latvian breeding bird atlas. J. Priednieks et al. 1989. Riga.

Guido O. Keijl Cetaceos de las costas Espanolas y Portuguesas. Quercus 65: 18-28. A. Castells & M. Mayo 1991.

Kees Camphuysen The naive proficient. Metabolic responses of chicks to problems of climate and food availability. Proefschrift Universiteit Groningen. M.R.J. Klaassen 1992.

Kees Camphuysen Beached bird surveys, June – August 1992.

Leo Stegeman Seawatching, May – July 1992.

Mardik F. Leopold Marine mammals, June – August 1992.

Kees Camphuysen Seabirds at sea, June – August 1992.

J.C.A. Craik Exceptional mortality of auks, terns and Kittiwakes Rissa tridactyla in West Scotland in July 1985.

Kees (C.J.) Camphuysen Karakteristieken van in 1985 in Nederland gestrande Middelste Jagers Stercorarius pomarinus.

Maarten Platteeuw; Kees Woutersen Voedselvluchten van Noordse Pijlstormvogels Puffinus puffinus bij ZW-Ierland in de nazomer.

Leo Stegeman Eerste waarneming van Donsstormvogel Pterodroma mollis in Nederland.

Kees Koffijberg Trek van Dwergsterns Sterna albifrons in de oostelijke Waddenzee in het najaar.

Anonymus Environmental monitoring at an oil terminal: the Shetland Experience.

Anonymus Meeuwen in Nederland: veranderingen in een tot voor kort sterk toenemende populatie.

Kees Camphuysen Beached bird surveys, Sep – Nov 1992.

Leo Stegeman Seawatching, Aug – Oct 1992.

Kees Camphuysen Marine mammals, Sep – Nov 1992.

Kees Camphuysen Seabirds at sea, Sep – Nov 1992.

José Pedro Granadeiro; Mário Alexandre Silva Beached Bird Surveys in Portugal 1991/92 and relationship between weather and density of corpses.

Ommo Hüppop; Stefan Garthe Seabirds and fisheries in the southeastern North Sea.

Jan Seys; Patrick Meire Olieslachtoffertellingen langs de Belgische kust, winter 1991-92.

Leo Stegeman Zeekoet Uria aalge met afwijkende veerstructuur.

Guido O. Keijl Enkele waarnemingen aan zeevogels aan de Atlantische kust van Marokko, oktoberdecember 1991.

M.F. Leopold Spisula’s, zeeëenden en kokkelvissers: een nieuw milieuprobleem op de Noordzee.

T. Jauniaux Marine mammals, seabirds and pollution of marine systems.

Steve Geelhoed Nieuwe CvZ-vertegenwoordiger.

bestuur NZG Behavioural ecology and population biology of colonial waterbirds.

redactie Enquete Nederlandse Zeevogelgroep.

Jan Seys Oude olieslachtoffertellingen van de Belgische kust gevraagd: een oproep.

Wim E.M. van der Schot ’Pelagic trip’ naar het Friese Front.

Kees Camphuysen Jagers. Haarlem. K.M. Olsen 1992.

Kees Camphuysen An assessment of human hazards to seabirds in the North Sea. WWF. R.W. Furness & M.L. Tasker 1993.

Anonymus Quantifizierung von abfall und befang der Fischern in der südöstlichen Nordsee und deren nutzung durch seevögel. Kiel. S. Garthe 1992.

Anonymus De exploitatie van op zee overboord geworpen vis en snijafval door zeevogels: een verkennend onderzoek. NIOZ. C.J. Camphuysen 1992.

Anonymus Implications of changes in net mesh size, fishing effort and minimum landing size regulations in the North Sea for seabird populations. Aberdeen. R.W. Furness 1992.

Anonymus Seabirds feeding on discards in winter in the North Sea. NIOZ. C.J. Camphuysen & H.R. Offringa 1993.

Anonymus Scavenging seabirds behind fishing vessels in the Northeast-Atlantic, with emphasis on the southern North Sea. NIOZ-rapport 1993-1. C.J. Camphuysen 1993.

Anonymus Seabird concentrations in the North Sea: an atlas of vulnerability to surface pollutants. Aberdeen. I.C. Carter et al. 1993.

Kees Camphuysen Tellingen van gestrande zeevogels.

Leo Stegeman Zeetrektellingen.

Kees Camphuysen Zeevogelwaarnemingen op zee.

Kees Camphuysen Waarnemingen van zeezoogdieren.

Bram Couperus Orca’s Orcinus orca en Grienden Globicephala melas bij trawlers ten oosten van Shetland.

Philipp J.T. Derks; Kees de Kraker Broedende Grote Sterns Sterna sandvicensis op Hompelvoet en Markenje, 1989 – 1992.

Jan Seys Partieel albinistische Stormmeeuw Larus canus op het strand van Lombardsijde.

Kees (C.J.) Camphuijsen; Peter J.H. Reijnders Potvissen Physeter macrocephalus voor de Nederlandse kust, april 1993.

J. de Korte Inaugural meeting on the Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF), Fairbanks, Alaska, 25-27 May 1993.

Jan Andries van Franeker Verslag jaarvergadering NZG, 1993, Leiden.

Guido O. Keijl Erratum.

J. de Korte Middelste Jagers: een oproep.

Anonymus Tiende Noordhollandse Vogeldag, 30 oktober 1993, Middenmeer.

Maarten Platteeuw The value of beached bird surveys in monitoring marine oil pollution. Vogelbescherming, Zeist. C.J. Camphuysen & J.A. van Franeker 1992.

J.A. van Franeker Vogels van de Noordatlantische en Arctische eilanden. Haarlem. S. Sorensen et al. 1993.

Anonymus Voedselkeuze aalscholver in de Grevelingen. Middelburg. M. Buckens & M. Raeijmakers 1992.

Anonymus Het dieet van aalscholvers in de kolonie op ‘De Hond’. J. van den Berg 1993.

Anonymus Foerageermogelijkheden voor zeevogels in de boomkorvisserij: een verkennend onderzoek. NIOZ. C.J. Camphuysen 1993.

Anonymus Vogeltellingen inhet Nederlandse deel van het Waddengebied 1979-90. Sovon. P.M. Zegers & N.D. Kwint 1992.

Kees Camphuysen Tellingen van gestrande zeevogels.

Leo Stegeman Zeetrektellingen.

Mardik F. Leopold Zeevogelwaarnemingen op zee.

Kees Camphuysen Waarnemingen van zeezoogdieren.

Kees Camphuysen Fourageermogelijkheden voor zeevogels in de boomkorvisserij: een verkennend onderzoek.

Mardik Leopold Het Friese Front bestaat nog: een reisverslag.

J. de Korte; A. Volkov Large colony of Ivory Gulls Pagophila eburnea at Domashny Island, Severnaya Zemlya.

J.A. van Franeker Sula belangrijkste taak Nederlandse Zeevogelgroep: resultaten NZG enquête.

J.A. van Franeker Internationaal computer netwerk van zeevogelonderzoekers.

anonymus Zeetrekweekend en NZG algemene ledenvergadering, 29 april-1 mei 1994.

Kees Camphuysen Seabird distribution and numbers in selected offshore parts of the Baltic Sea, winter 1992. Ornis Svecica 3: 11-26. J. Durinck et al. 1993.

Anonymus English Channel oiling incidents jan-apr 1993 Southwest Oiled Seabird Group. J.M. Stratford & K.E. Partridge 1993.

Anonymus Zwarte zeeëenden en schelpdiervisserij. IBN-DLO 1993. N. den Hollander 1993.

Anonymus Ecologisch profiel van de grote stern Sterna sandvicensis. RIN-rapport 92/17. A. Brenninkmeijer & E. Stienen 1992.

Anonymus Ecologisch profiel van de visdief Sterna hirundo. RIN-rapport 92/18/ E. Stienen & A. Brennninkmeijer 1992.

Anonymus Marine wildlife and net fisheries around Wales. RSPB. R. Thomas 1992.

Anonymus Relacion de vitas de cetaceos (Mammalia, Cetacea) Espana y Portugal. Report centro de estudios de mamiferos marinos. A. Castells & M. Mayo 1992.

Anonymus Integrale broedvogelinventarisatie van het Nederlandse Waddenebied in 1991. Sovon-rapport 92/16. L.J. Dijksen & M.C.M. Klemann 1992.

Anonymus Tellingen van gestrande zeevogels.

Anonymus Zeetrektellingen.

Anonymus Zeevogelwaarnemingen op zee.

Anonymus Waarnemingen van zeezoogdieren.

Kees Woutersen Zeevogels bij Cabo Finisterre, NW Spanje.

Quinten van Katwijk; Kees Camphuysen Post-breeding dispersal of Guillemots Uria aalge in the North Sea, late summer 1993.

Guido O. Keijl Zeezoogdieren bij Cabo Finisterre, NW-Spanje.

Henk R. Offringa Zwarte Zeeëenden Melanitta nigra offshore.

Pascal Raevel & Camille Duponcheel First results of colour-ringing non-breeding Mediterranean Gulls Larus melanocephalus in NW France.

Marten Geertsma; Bert Knegtering Grote Pijlstormvogels Puffinus gravis in de Golf van Biskaje, november 1993.

Steve Geelhoed Inhaalactie zeetrekverslagen.

Anonymus International Seabird Conference, Glasgow, 24-26 March 1995.

Kees Camphuysen Great auk islands. London. T.R. Birkhead 1993.

Kees Camphuysen Seevögel als ölopfer. Schneverdingen. C. Averbeck et al. 1993.

Kees Camphuysen Seabirds feeding on discards in winter in the North Sea. NIOZ-rapport 8. C.J. Camphuysen et al. 1993.

Kees Camphuysen Seals, fur seals, sea lions and walrus action plan. IUCN. P. Reijnders et al. 1993.

Kees Camphuysen Atlas van de vogels van het Nederlands continentaal plat. Middelburg. H.J.M. Baptist & P.A. Wolf 1993.

Kees Camphuysen Status, ecology and conservation of marine birds of the North Pacific. Ottawa. K. vermeer et al. 1993.

Maarten Platteeuw PCBs and the common tern (Sterna hirundo) in the Dutch Delta. Den Haag. J. Stronkhorst 1992.

Maarten Platteeuw Effects of pcbs, pcdds and pcdfs on reproductive success, and morhological, physiological and biochemical parameters in chicks of the common tern (Sterna hirundo. Culemborg/Den Haag. G. Rossaert et al. 1993.

Maarten Platteeuw Effects of pcbs, pcdds and pcdfs on reproductive success, and morhological, physiological and biochemical parameters in chicks of the common tern (Sterna hirundo. Culemborg/Den Haag. A.J. Murk et al. 1993.

Kees Camphuysen Seabird distribution in inshore waters between Flamborough Head and Dungeness from aerial surveys in 1989. Aberdeen. T.R. Barton et al. 1993.

C. Winter Tellingen van gestrande zeevogels.

C. Winter Zeetrektellingen.

Anonymus Zeevogelwaarnemingen op zee.

Anonymus Waarnemingen van zeezoogdieren.

J. de Korte Preface.

Kees (C.J.) Camphuysen Birds and (marine) mammals in Svalbard, 1985-91.

Kees (C.J.) Camphuysen Summer distribution of seabirds and marine mammals in the Greenland Sea, 1985-90.

Kees Camphuysen Voorwoord.

Mardik Leopold Het Friese Front: hydrografie, geologie en biologie, met nadruk op de zeevogels.

Bopp van Dessel Exploratieboringen op het Friese Front: hoe het netjes kan.

Willem-Jan Goossen Niet boren op het Friese Front!.

Joop M. Marquenie NAM reactie op de bijdrage van Greenpeace.

Jan Willem Goossen Greenpeace reactie op de bijdrage van NAM.

Mardik Leopold Verslag forumdiscussie.

Mardik F. Leopold Walvisachtigen in de zuidelijke Noordzee: twee survey methoden vergeleken.

C.J. Camphuysen Verstrikkingen van vogels in plastics en vistuig aan de Nederlandse kust, 1990-93.

Cindy van Damme Het voedsel van Aalscholvers Phalacrocorax carbo op Terschelling in de nazomer.

Sander Lagerveld; Leo Stegeman De beoordeling van waarnemingen van schaarse en zeldzame zeevogels: nieuwe procedures per 1 januari 1994.

Anonymus International Seabird Conference ’Threats to Seabirds’, Glasgow, 24-26 March 1995.

Anonymus Oprichting ’Cormorant Research Group’.

J.A. van Franeker Verslag van de NZG jaarvergadering. Camperduin 30 april 1994.

John Cooper Third International Penguin Conference, Cape Town, South Africa, 2-6 September 1996: first announcement.

Ko de Korte Vondsten van Jagers: een oproep.

Anonymus Nationale olieslachtoffertellingen 1994/95.

Chris Winter Nieuwe coördinator werkgroep broedvogels.

Kees Camphuysen Estatus y conservacion de aves marins. Madrid. J.S. Aguilar et al. 1993.

Kees Camphuysen Waterfowl pulation estimates. Slimbridge. P.M. Rose & D.A. Scott 1994.

Leo Stegeman Atlas van de vogels van het Nederlands continentaal plat. Middelburg. H.J.M. Baptist & P.A. Wolf 1993.

Anonymus Seabirds feeding on discards in winter the the North Sea. NIOZ-rapport 1993-8. C.J. Camphuysen et al. 1993.

Maarten Platteeuw Verspreiding in ruimte en tijd van visetende vogels in het IJsselmeergebied in relatie tot de visstand. Lelystad. E. Winter 1994.

Kees Camphuysen Lesser black-backed gull distribution at trawlers and food availability in the Celtic Sea, 1991. Aberdeen. C.J. Stone et al. 1992.

Kees Camphuysen Inventory of enmeshing gears in European waters. Ireland. E. Fahy 1993.

Kees Camphuysen Sjofuglkartverket dekningsgrad og alder po dataene i kyst-databasen. NINA, Norway. A. Follestad 1993.

Kees Camphuysen Seabird distribution in inshore waters between Dungeness and St David’s Head from aerial surveys in 1991. Aberdeen. T.R. Barton et al. 1993.

Kees Camphuysen Tellingen van gestrande zeevogels.

Leo Stegeman Zeetrektellingen.

Chris Winter Zeevogelwaarnemingen op zee.

Kees Camphuysen Waarnemingen van zeezoogdieren.

Peter L. Meininger; Pim A. Wolf Breeding seabirds along the coast of Libya in July 1993.

Kees Camphuysen; Guido Keijl Leeftijd, geslacht, conditie en voedsel van Zeekoeten Uria aalge betrokken bij de massastranding op de Hollandse kust, november 1990.

Mardik Leopold; Martin Renner; Claudia Drees The Black-browed Albatross Diomedea melanophris in the North Sea.

Fred Cottaar Broedende Kleine Mantelmeeuwen Larus fuscus op daken in IJmuiden.

Kees C.J. Camphuysen Bruinvis Phocoena phocoena en Tuimelaar Tursiops truncatus terug in Nederlandse wateren?.

J.A. van Franeker NZG Ruiltijdschriften in de NOU bibliotheek.

Chris Winter Dieetonderzoek Noordhollandse meeuwen.

Mardik Leopold Voedselkeus van aalscholvers in Noordwest-Overijssel. Steenwijk. R. Veldkamp 1994.

Mardik Leopold Ernahrungsweisen und brutbiologie der Dreizehenmöwe auf Helgoland. Graz. A.M. Maul 1994.

Maarten Platteeuw Sterns van Europa en Noord-Amerika. Haarlem. K. Malling-Olsen & H. Larsson 1994.

Kees Camphuysen Seabird numbers and breeding success in Britain and Ireland. Peterborough. P. M. Walsh et al. 1994.

Kees Camphuysen Seabird distribution in inshore waters of the western United Kingdom between Wick and St. David’s Head from aerial surveys in 1987-1991. Peterborough. T.R. Barton et al. 1994.

Kees Camphuysen SOVON broedvogelverslag 1992. Beek-Ubbergen. A.J. van Dijk et al. 1994..

Kees Camphuysen Broedvogelmonitoring in het Nederlandse Waddengebied in 1993. Beek-Ubbergen. B. Koks 1994.

Kees Camphuysen Numbers and distributioion of waterbirds in the Wadden Sea 1980-1991. Wader Study Group Buleltin special issue: 1-192. H. Meltofte et al. 1994.

Kees Camphuysen Tellingen van gestrande zeevogels.

Leo Stegeman Zeetrektellingen.

Chris Winter Zeevogelwaarnemingen op zee.

Chris Winter Waarnemingen van zeezoogdieren.

Maarten Platteeuw; Nick F. van der Ham; Jan E. den Ouden Zeetrektellingen in Nederland in de jaren tachtig.

Kees Camphuysen Leeftijdsbepaling van Zeekoet Uria aalge en Alk Alca torda in de hand.

Stefania Anselmo; Peter J.H. van Bree Shark predation on Harbour Porpoise Phocoena phocoena in the North Sea.

Kees (C.J.) Camphuysen; Piet Duiven; Jaap Zuidewind Aalscholvers Phalacrocorax carbo als broedvogel op Vlieland.

J.A. van Franeker; Y. Hermes Jaarverslag NZG 1994.

Y. Hermes Financieel overzicht NZG 1994.

Eric W.M. Stienen; Allix Brenninkmeijer Oproep voor het aflezen van grote sterns Sterna sandvicensis.

Jan Andries van Franeker Oproep: Noordse Stormvogels gezocht.

Kees Camphuysen A field guide to whales, porpoises and seals from Cape Cod to Newfoundland. Wahington/London. S.K. Katona et al. 1993.

Kees Camphuysen Identification guide to European non-passerines. London. K. Baker 1993.

Kees Camphuysen Seabird concentrations in the North Sea: an atlas of vulnerability to surface pollutants. Aberdeen. I.C. Carter et al. 1993.

Kees Camphuysen Atlas van de vogels van het Nederlands continentaal plat. Middelburg. H.J.M. Baptist & P.A. Wolf 1993.

Kees Camphuysen Atlas of seabirds in the southern North Sea. Texel. C.J. Camphuysen & M.F. Leopold 1994.

Kees Camphuysen Important bird areas for seabirds in the North Sea including the Channel and the Kattegat. Cambridge. H. Skov et al. 1995.

Kees Camphuysen An atlas of seabird distribution in Northwest European water. Peterborough. C.J. Stone et al. 1995.

Kees Camphuysen Consumption of discards by seabirds in the North Sea. Texel. C.J. Camphuysen et al. 1995.

Kees Camphuysen Rapporten.

C.J. Camphuysen Zeevogels in de Noordzee: een publicatiegolf.

Theunis Piersma Offer: Laboratory research on sea-birds.

John Cooper Speciale aanbieding Marine Ornithology.

Kees Camphuysen Tellingen van gestrande zeevogels.

Leo Stegeman Zeetrektellingen.

Mardik F. Leopold Zeevogelwaarnemingen op zee.

Chris Winter Waarnemingen van zeezoogdieren.

Kees Camphuysen De herkenning van duikers Gaviidae in de hand.

Leo Stegeman; Jan E. den Ouden Parelduikers Gavia arctica in de Nederlandse kustwateren.

Mardik Leopold; Cindy van Damme; Stephan Garthe Grote concentraties Roodkeelduikers Gavia stellata tussen Cuxhaven en Helgoland.

Paul Sweet Albino Sooty Shearwater Puffinus griseus.

Maarten Platteeuw; Nick F. van der Ham; Jan E. den Ouden Erratum.

Todd Hass Yellow tropicbirds in the Atlantic?.

Kees (C.J.) Camphuysen Landelijke tellingen van olieslachtoffers: seizoen 1995/96.

Wim Smeets Vogeljaar – Vogelfotoparade 1995.

Maarten Platteeuw Consumption of discards by seabirds in the North Sea. Texel. C.J. Camphuysen et al. 1995.

Anonymus Rapporten.

Kees Camphuysen Tellingen van gestrande zeevogels.

Leo Stegeman Zeetrektellingen.

Chris Winter Zeevogelwaarnemingen op zee.

Chris Winter Waarnemingen van zeezoogdieren.

Jan Andries van Franeker Kleurfasen van de Noordse Stormvogel Fulmarus glacialis in de Noordatlantische Oceaan.

Kees (C.J.) Camphuysen; Gepke Camphuysen-Jonker; Jan E. den Ouden Colour phase and biometrics of Fulmars Fulmarus glacialis on Svalbard.

Bert Winters; Kees Woutersen Recordleeftijd van Schoorlse Stormmeeuwen Larus canus.

C.J. Camphuysen; J.E. den Ouden De broedvogels van Alkhornet, West-Spitsbergen.

Chris J.N. Winter Onverwachte prooien van Stormmeeuw Larus canus op volle zee.

Kees (C.J.) Camphuysen Database olieslachtoffertellingen 1986-95.

Kees (C.J.) Camphuysen Nieuwe telformulieren onderzoek olieslachtoffers.

Kees Camphuysen The birds of the Cape Verde islands. Tring. C.J. Hazevoet 1995.

Kees Camphuysen Seabird numbers and breeding success in Britain and Ireland. Peterborough. P. M. Walsh et al. 1995.

Kees Camphuysen Tellingen van gestrande zeevogels.

Leo Stegeman Zeetrektellingen.

Chris Winter Zeevogelwaarnemingen op zee.

Chris Winter Waarnemingen van zeezoogdieren.

Arend Jan van Dijk; Peter L. Meininger Breeding gulls and terns in The Netherlands in 1992.

Ico Hoogendoorn Aalscholvers Phalacrocorax carbo broedend te Meijendel.

Piet Duiven; Jaap Zuidewind Broedvogelstand en reproductie van de Eidereend Somateria mollissima op Vlieland in 1994 en 1995.

Kees (C.J.) Camphuysen Het voedsel van Zeekoeten Uria aalge voor de Zeeuwse kust, december 1991.

Mardik Leopold Oproep: magen van duikers (Gaviidae).

J.B. Reid Seabirds in the Marine Environment.

Kees Camphuysen Seabird monitoring handbook for Britain and Ireland. Peterborough. P.M. Walsh et al. 1995.

Kees Camphuysen Tellingen van gestrande zeevogels.

Leo Stegeman Zeetrektellingen.

Chris Winter Zeevogelwaarnemingen op zee.

Kees Camphuysen; Mardik Leopold Waarnemingen van zeezoogdieren.

C.J. Camphuysen Olieslachtoffers langs de Nederlandse kust als indicatoren van de vervuiling van de zee met olie.

Chris (C.J.N.) Winter; Steve Geelhoed; Leo Stegeman; Kees Woutersen De trek van kust- en zeevogels langs de Nederlandse kust in 1994.

Kees (C.J.) Camphuysen De verspreiding van zeevogels in de Noordzee: naar een beter begrip van patronen en verbanden.

Kees (C.J.) Camphuysen; Theunis Piersma; Arnold Gronert Ongewone sterfte van Steenlopers Arenaria interpres aan de Noordhollandse kust in september 1995.

Klaas J. Eigenhuis Mantelmeeuwen Larus marinus/fuscus reeds in vroegere eeuwen broedvogel in Nederland?.

Adriaan J. Dijksen Een kolonie ’groote (mantel?)meeuwen’ op Texel.

Ico (N.C.) Hoogendoorn Kleine Alken Alle alle in de Keltische Zee, november 1994.

Mardik F. Leopold Zeehonden ’on the rocks’.

Ruud Kampf Veel Grauwe Pijlstormvogels Puffinus griseus langs Chileense kust.

Niko M. Groen Visdief Sterna hirundo bevochtigt voedsel.

Ruud F.J. van Beusekom Vorkstaartmeeuw Larus sabini pakt Winterkoning Troglodytes troglodytes.

Kees (C.J.) Camphuysen; Jan van Dijk; Ben Koks; Rob G. Bijlsma Baltsende IJseenden Clangula hyemalis in de Waddenzee.

Mardik F. Leopold Recordaantallen Bruinvissen Phocoena phocoena en Roodkeelduikers Gavia stellata.

Mardik F. Leopold Zeehonden vangen pijlinktvis.

Klaas J. Eigenhuis Zwarte Zeeëenden Melanitta nigra van hot naar her gejaagd bij Petten.

redactie Uitbreiding rubriek ’Korte Bijdragen’.

redactie Veranderingen in de redactie van Sula.

C.J. Camphuysen Het Sea Empress olie-incident in Wales.

redactie Sula volume 10 (1996).

redactie Let op geringde Zwarte Zeeëenden!.

redactie Diep duikende Zeekoet op video.

redactie Sula themanummer Kleine Alk.

Kees Camphuysen Erratum ’Leeftijdsbepaling van Zeekoet Uria aalge en Alk Alca torda in de hand’ (Sula 9(1): 1-22).

Kees Camphuysen Erratum ’De herkenning van duikers Gaviidae in de hand’ (Sula 9(2): 45-64).

C.J. Camphuysen Vondsten Nationale stookolieslachtoffertelling 1996.

Mardik Leopold; Kees Camphuysen Verslag Jaarvergadering NZG 1996.

J.A. van Franeker Noordse Stormvogels gezocht, een herhaalde oproep.

redactie Oproep: ’Leuke ring-vondsten’.

Mardik Leopold; Klaas de Jong Waarneming van een gekleurringde Roodkeelduiker Gavia stellata in Nederland.

Kees Camphuysen Distribution and abundance of the harbour porpoise and other small cetaceans in the North Sea and adjacent waters. Cambridge. P.S. Hammond et al. 1995.

Kees Camphuysen Handleiding voor het inventariseren van kustvogels in het Waddengebied. Wilhelmshafen. V. Hälterlein et al. 1995.

Anonymus Vulnerable concentrations of seabirds south and west of Britain. Peterborough. A. Webb et al. 1995.

Anonymus Seabirds on the Channel doormat. Hasselt. H. Offringa et al. 1995.

Anonymus Kustbroedvogels in het Deltagebied in 1994 met een samenvatting van zestien jaar monitoring 1979-994. Middelburg. P.L. Meininger et al. 1995.

Anonymus Coastal birds and marine mammals of Mid-Dorset. Peterborough. R. White & A. Webb 1995.

Anonymus Global impacts of fisheries on seabirds. Cambridge. E. Dunn 1995.

Kees Camphuysen Olieslachtoffertellingen December 1995 – February 1996.

Leo Stegeman Tellingen op zee December 1995 – February 1996.

Mardik Leopold Zeetrektellingen November 1995 – January 1996.

Mardik Leopold, Kees Camphuysen Waarnemingen van zeezoogdieren December 1995 – February 1996.

Sjoerd Dirksen; Arie L. Spaans; Jan van der Winden Nachtelijke trek en vlieghoogtes van steltlopers in het voorjaar over de noordelijke havendam van IJmuiden.

Kees (C.J.) Camphuysen; Jan Andries van Franeker Jellyfish and fishery waste as food sources of Northern Fulmars Fulmarus glacialis feeding around St Kilda.

Fred Cottaar Broedende Geelpootmeeuwen Larus cachinnans michahellis te IJmuiden.

Erik W.M. Stienen; Allix Brenninkmeijer De vangst van sterns en het verwijderen van ringen in Afrika: een probleem.

Mardik F. Leopold; Cor J. Smit; Allix Brenninkmeijer Grote Sterns Sterna sandvicensis en insecten.

W.R.P. Bourne The past status of gulls and terns in Britain.

Kees Camphuysen Nationale olieslachtoffertellingen 1996/97 reiskostenvergoeding voor medewerkers.

Kees Camphuysen NSO gegevens 1969-96 beschikbaar voor belangstellenden.

Mardik Leopold; Kees Camphuysen De overleving van gerehabiliteerde zeekoeten Uria aalge: een verkennend onderzoek.

Robin M. Ward Kleurmerken op Visdiefjes Sterna hirundo.

Klaas van Dijk Post-release survival of oiled, cleaned seabirds in North America. B.E. Sharpe 1996. Ibis 138: 222-228.

Kees Camphuysen Olieslachtoffertellingen maart 1996 – juli 1996.

Leo Stegeman Tellingen op zee maart 1996 – juli 1996.

Mardik Leopold Zeetrektellingen februari 1996 – april 1996.

Kees Camphuysen Waarnemingen van zeezoogdieren maart 1996 – juli 1996.

Kees (C.J.) Camphuysen; Mardik (M.F.) Leopold Invasies van de Kleine Alk Alle alle: voorkomen en achtergronden.

Bernd-Olaf Flore; Stefan Garthe; Axel Degen Past and present occurrence of Little Auks Alle alle in Germany.

Bent Jakobsen The occurrence of Little Auks Alle alle at Blåvandshuk, Denmark, with emphasis on the 1995-influx.

Chris J.N. Winter; Leo Stegeman; Guido O. Keijl Het voorkomen van de Kleine Alk Alle alle in Nederland.

Henk Offringa; Patrick Meire The Little Auk Alle alle in Belgium.

Ian J. Stenhouse; William A. Montevecchi Winter distribution and wrecks of Little Auks (Dovekies) Alle a. alle in the Northwest Atlantic.

Kjell Isaksen; Vidar Bakken Migration routes and wintering areas of Little Auks Alle alle ringed in Svalbard.

Claire Pollock; James B. Reid; Richard White The occurrence of Little Auks Alle alle off the east coast of Britain.

Kees (C.J.) Camphuysen Waarnemingen van een fouragerende Kleine Alk Alle alle op Texel, november 1995.

Kees (C.J.) Camphuysen Strandingen van de Kleine Alk Alle alle in Nederland, 1969-96.

Geir S. Andersen; Hans Börjesson; Kjell Isaksen; Kees (C.J.) Camphuysen Little Auks Alle alle in southern Scandinavia with emphasis on the 1996 influx.

Gerrit J. Gerritsen Slechtvalk Falco peregrinus slaat Kleine Alk Alle alle.

Kees (C.J.) Camphuysen Bij de afsluiting van volume 10 (1987-1996).

redactie (1) Artikelen en korte bijdragen.

redactie (2) Titels naar onderwerp.

redactie (3) Auteursindex.

redactie (4) Onderwerpen en soortenindex.

Kees (C.J.) Camphuysen; Jan Andries van Franeker Notes on the diet of Northern Fulmars Fulmarus glacialis from Bjørnøya (Bear Island).

Jan Durinck Otoliths, squid beaks and biometric measurements from Davis Strait.

Guido O. Keijl; Mardik F. Leopold Massaal fouragerende Dwergmeeuwen Larus minutus voor de Hollandse kust in april 1996.

Kees (C.J.) Camphuysen; Jan E. den Ouden Dagritme en groepsgrootte bij de Kleine Alk Alle alle in West-Groenland.

Eric W.M. Stienen; Allix Brenninkmeijer; Piet G.M. van Tienen Grote Sterns Sterna sandvicensis verwijderen eischalen en dode kuikens uit de kolonie.

M.F. Leopold; Y.M. van Heezik Southern Black-backed Gulls Larus dominicanus roosting in trees in New Zealand.

Ingrid Tulp; Hans Schekkerman ’Courtship feeding’ op zee door Grote Sterns Sterna sandvicensis.

Frank Majoor Gekleurringde Kokmeeuwen.

Clive Minton; Hugo Phillipps Nieuwe wereldrecordhouder lange-afstands trek: Visdief Sterna hirundo.

J.A. van Franeker Oude nummers van Sula.

Chris J.N. Winter Nieuws van de ’werkgroep broedvogels’.

Kees Camphuysen Handbook of the birds of the world volume 3. Barcelona. J. del Hoyo et al. 1996.

Kees Camphuysen Bird migration adn wintering in Lithuania. Acta Zoologica Lithuanica 2: 1-252. M. Zalakevicius et al. 1995.

Kees Camphuysen Rapporten.

Kees Camphuysen Olieslachtoffertellingen.

Kees Camphuysen Tellingen op zee.

Kees Camphuysen Waarnemingen van zeezoogdieren.

Kees Camphuysen Zeetrektellingen.

Kees (C.J.) Camphuysen Olievervuiling en olieslachtoffers langs de Nederlandse kust, 1969-97: signalen van een schonere zee.

Kees (C.J.) Camphuysen; Piet Duiven; Mike P. Harris; Mardik F. Leopold Terugmeldingen van in Nederland geringde Zeekoeten Uria aalge: de overleving van gerehabiliteerde olieslachtoffers.

Ken E. Partridge Post-release survival of oiled seabirds: comments on some of the implications of Sharp’s recent paper.

Mike P. Harris; Sarah Wanless Successful rehabilitation of oiled Guillemots Uria aalge.

L.G. Underhill; P.A. Whittington; R.J.M. Crawford; A.J. Williams Results of monitoring oiled African Penguins Spheniscus demersus for three years after the Apollo Sea incident of June 1994.

Bernhard Grunsky-Schöneberg; Ommo Hüppop The rehabilitation of oiled seabirds at the German North Sea coast.

Kees (C.J.) Camphuysen Sula en Seabird gaan fuseren?.

Peter Meininger Gegevens van Zwartkopmeeuwen met kleurringen gevraagd.

David Duffy Veldwerkers opgelet: de El Niño van 1997 wordt vermoedelijk krachtig.

Richard Reijnders Opmerkelijk herstel van een olieslachtoffer: Grote Mantelmeeuw Larus marinus.

Jan Andries van Franeker Oproep: Algemene ledenvergadering Nederlandse Zeevogelgroep.

Marc van Roomen Strandtelling in januari 1998.

Kees Camphuysen Nationale olieslachtoffertellingen, december 1997 en februari 1998 en overige tellingen van gestrande vogels.

Kees Camphuysen Skuas and jaegers. A guide to the skuas and jaegers of the world. Haarlemn. K.M. Olsen & H. Larsson 1997.

W.R.P. Bourne; K.E.L. Simmons A dark-rumped Leach’s Storm-petrel Oceanodroma leucorhoa in the South Atlantic.

W.R.P. Bourne Fulmars, squid and annelids.

Tineke G. Prins; Ruud Costers Grote Pijlstormvogel Puffinus gravis aangespoeld te Petten in februari 1997.

Richard Reijnders; Guido O. Keijl Stormmeeuwen Larus canus eten Kleine Zeenaalden Sygnathus rostellatus.

Koen van Dijken Nieuwe kolonie Aalscholvers Phalacrocorax carbo: Rottumeroog.

W.R.P. Bourne Seabirds and flatfish.

Kees (C.J.) Camphuysen Veel waarnemingen van Bruinvissen Phocoena phocoena in Nederlandse kustwateren in 1997.

Mardik F. Leopold; Chris J.N. Winter Slijtage van otolieten in de maag van een Aalscholver Phalacrocorax carbo.

N.C. Hoogendoorn Spinnen als zeevogelvoedsel.

Visserijnieuws Nederlandse visserij op zandspiering.

Hein Verkade; Maaike Verkade Opmerkelijke ringmeldingen 2: een Geelpootmeeuw op de voederplank.

John Warham Voorlopige bibliografie stormvogelachtigen.

Kees Camphuysen; Mardik Leopold Zeevogelonderzoek in de kustzone boven de Waddeneilanden.

R. Brasseur Oiseaux de la Réunion. Paris. N. Barré et al. 1996.

redactie Rapporten.

Eric W.M. Stienen; Floor A. Arts; Peter de Boer; Wil J. Beeren; Frank Majoor Broedresultaten van Kokmeeuwen in Nederland in 1997.

Stefan Garthe; Ulrike Kubetzki Diet of Sandwich Terns Sterna sandvicensis on Juist (Germany).

Eric W.M. Stienen; Aymeric Jonard; Allix Brenninkmeijer Tern trapping along the Senegalese coast.

Lurdes Morais; Carlos Santos; Luis Vicente Population increase of Yellow-legged Gulls Larus cachinnans breeding on Berlenga Island (Portugal), 1974-1994.

redactie Nieuw tijdschrift als opvolger van Sula en Seabird: Atlantic Seabirds.

Kees (C.J.) Camphuysen Gezocht: medewerkers Nederlands Stookolieslachtoffer-Onderzoek (NZG/NSO).

Kees (C.J.) Camphuysen Olievervuiling en olieslachtoffers in Nederland, 1997/98.

Kees (C.J.) Camphuysen De herkenning van Aalscholver Phalacrocorax carbo en kuifaalscholver Strictocarbo aristotelis in de hand.

Gudrun Hilgerloh Are Blue Mussels Mytilus edulis important prey for Herring Gulls Larus argentatus after a 20 year decline in mussel stocks? Investigations on Spiekeroog.

Theunis Piersma; Pieter J.C. Honkoop Waterbirds with broken hearts: three cases of ruptured ventricles.

W.R.P. Bourne Variation in mass of the Northern Fulmar Fulmarus glacialis.

Kees (C.J.) Camphuysen; Martin Gray Opmerkelijke aantallen grote walvissen in de Groenland Zee, zomer 1998.

Rinie van Meurs Een waarneming van Blauwe Vinvissen Balaenoptera musculus ten oosten van Groenland, zomer 1998.

Jan Seys Witsnuitdolfijnen lagenorhynchus albirostris in de Belgische kustwateren.

Kees (C.J.) Camphuysen Opnieuw Gewone Vinvissen Balaenoptera physalus in de Noordzee, zomer 1998.

Ben Koks; Peter de Boer Grote Mantelmeeuwen Larus marinus broedden in 1998 succesvol op ’de Hond’ (Waddenzee).

Bettina Reineking Brand aan boord van het vrachtschip Pallas: opnieuw een olie-incident in de Noordzee.

Kees (C.J.) Camphuysen Neemt het aantal Kuifaalscholvers Strictocarbo aristotelis ’s winters in Nederland toe?.

Kate Thompson Seabird monitoring programme: tenth anniversary symposium, Durham, 15 april 1999.

Thierry G. Jacques Potvissterfte in de Noordzee: Wetenschap en beheer.

Jeroen van Waeyenberge; Mark Hoekstein; Jan Seys Waarnemingen gekleurde Visdieven.

Anonymus Een hapje walvis.

Anonymus The British list. Tring. Anonymous 1998.

Anonymus Kustvogels, zeevogels en bruinvissen in het Hollandse kustgebied. NIOZ-rapport 1998-4. C.J. Camphuysen & M.F. Leopold 1998.

Anonymus The auks. Oxford. A.J. Gaston & I.L. Jones 1998.

Anonymus Sjöfågelboken: fältbestämning av sträckande sjöfåglar. Vår fågelvärld supplement 18: 10208. B. Breife et al. 1993.

Anonymus Monitoring Pinkegat: voorkomen van zeevogels en zeezoogdieren in de Noordzee-kustzone voor en tijdens de proefboring N7 (1997). CSR-rapport 97-9. M.F. Leopold & C.J. Camphuysen.

Anonymus Ornithologisch jaarverslag Texel 1997. Den Burg. A. Wassink 1998.

Anonymus Midwintertelling van watervogels in Nederland, januari 1997. Sovon-rapoprt 98/04. B. Voslamber et al. 1998.

Anonymus Phénologie, distribution et abondance de quelques oiseaux marins aularge de l’estuaire de la Loire. Spatule 6 (numero spécial). B. Recorbet 1998.

Arie L. Spaans Booming gulls in the Low Countries during the 20th century.

Peter L. Meininger; Renaud Flamant Breeding populations of Mediterranean Gull Larus melanocephalus in the Netherlands and Belgium.

Ben J. Koks The Little Gull Larus minutus as breeding bird in the Netherlands.

Arend J. van Dijk Breeding Black-headed Gulls Larus ridibundus along the coast of The Netherlands during the 20th century.

Guido O. Keijl; Floor A. Arts Breeding Common Gulls Larus canus in The Netherlands, 1900-96.

Arie L. Spaans Breeding Lesser Black-backed Gulls Larus graellsii in The Netherlands during the 20th century.

Arie L. Spaans The Herring Gull Larus argentatus as a breeding bird in The Netherlands during the 20th century.

Norman D. van Swelm Status of the Yellow-legged Gull Larus michahellis as a breeding bird in The Netherlands.

Ben J. Koks; Mat G.M. Jongenelen Great Black-backed Gull Larus marinus: latest newcomer as breeding bird in The Netherlands.

Jan Seys; Jeroen van Waeyenberge; Koen Devos; Patrick Meire; Eckhart Kuijken The recent expansion of breeding gulls along the Belgian North Sea coast.

Kees Camphuysen Van de redactie.

C.J. Camphuysen Aflezingen van gekleurringde Zilvermeeuwen Larus argentatus en Kleine Mantelmeeuwen Larus fuscus in Nederland.

Anonymus Petrels night and day. Poole. M. Robb et al. 2008.

Anonymus Report of the workshop on seabird ecological quality indicator, Lisbon, Portugal 8-9 March 2008. Ices 2008.

Anonymus Fulmar litter Ecoqo monitoring in the North Sea. Results to 2006. Imares-rapport C033/08. J.A. van Franeker & SNS fulmar study group 2008.

M. Poot; R. Flamant In Nederland en België gekleurringde Zwartkopmeeuwen Larus melanocephalus als zeevogel in Portugal.

M. Poot De eerste Kleine Mantelmeeuwen Larus fuscus broedend op een dak in Utrecht in 2007 en 2008.

D. Irons Wereld Zeevogelconferentie.

C.J. Camphuysen Bruinvis Phocoena phocoena op zijn retour in de Zuidelijke Noordzee.

J.A. van Franeker Ballonnen in zee.

C.J. Camphuysen; S. Boekhout; A. Gronert; V. Hunt; T. van Nus; J. Ouwehand Bizarre prooien: vreemd voedsel opgepikt door Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen.

R. van der Vliet Eerste zomerkleed Vorkstaartmeeuw Larus sabini te Scheveningen op 22 en 23 juli 2008.

D. Hiemstra De overleving van Visdiefjes Sterna hirundo: tussentijdse resultaten van een Gronings kleurringprogramma.

H. Verdaat Roze Pelikaan Pelecanus onocrotalus overnacht op olieplatforms op de Noordzee.

C.J. Camphuysen; K. Heijboer Bruinvis Phocoena phocoena in het Grevelingenmeer: een bijzonder geval met afwijkend gedrag.

C.J. Camphuysen; D. van der Avoirt Boegsurfende Bruinvis Phocoena phocoena in de Oosterschelde.

C.J. Camphuysen Verstrikkingen van zeevogels in zwerfvuil en vistuig, 1970-2007. Sula 21(2): 88-92..

Kees Camphuysen Report of the working group on seeabird ecology, 10-14 March 2008. Lisbon. ICES Cm 2008/lrc:05. ICES 2008.

Kees Camphuysen Identification guide to North American birds. California. P. Pyle 2008.

Kees Camphuysen Profiles of seabirds and waterbirds of the German North and Baltic Seas. Bonn. B. Mendel et al. 2008.

Kees Camphuysen A sternum of a very large bony-toothed bird from the miocene of Portugal. Journal of vertebrate paleontology 28: 762-769. G. Mayr et al. 2008.

C.J. Camphuysen Olieslachtoffers en andere aangespoelde zeevogels langs de Nederlandse kust in 2007/08. Jaarverslag Nederlands Stookolieslachofferonderzoek.

W. Courtens; E.W.M. Stienen; M. Van de Walle; H. Verstraete Gemengd broedpaar Dougalls Stern met Dougalls X Visdief-hybride in Zeebrugge (België).

J.A. van Franeker Bramen op de Nederlandse kust.

J.A. van Franeker Stranding van Noordse Stormvogels begin januari 2009.

J.A. van Franeker; M. Brugge; A. Gronert Zeevissen met zacht plastic kunstaas.

Kees Camphuysen Oproep medewerking NZG/NSO.

C.J. Camphuysen Het gebruik van zeetrektellingen bij de analyse van populatieschommelingen van duikers Gaviidae langs de kust.

Kees (C.J.) Camphuysen; Arthur Oosterbaan Het raadsel van de Bruinvismutilaties: extreme verminking en frequente strandingen van Bruinvissen in Noord Nederland, winter 2008/2009.

Kees Camphuysen Postscript bij de Bruinvismutilaties: verwarrende nieuwsberichten.

Jelle van Dijk Vale Pijlstormvogels Puffinus mauretanicus langs de Hollandse kust in februari 2009.

Guido Keijl IJseendentrips in de Westelijke Waddenzee.

Kees Camphuysen Verscheidene illegale olielozingen in winter 2008/09: incidenten met Zeekoeten op de kust.

Eric W.M. Stienen Vlaamse vogelstrandingen online.

Kees Camphuysen Prominente rol NZG bij olierampenplan Rijkswaterstaat.

Mardik Leopold Autopsies van Bruinvissen: een netwerk van steunpunten en transport naar Utrecht.

C.J. Camphuysen Het gebruik van zeetrektellingen bij de analyse van populatieschommelingen (2). Dwergmeeuwen Larus minutus langs de Nederlandse kust.

Kees Camphuysen; Cosme Damián Romay; Arnold Gronert Vleugelontwikkeling bij grote meeuwen in de kuikenfase: een handleiding.

Kees Camphuysen; Adriano Talamelli; Roland-Jan Buijs; Peter de Boer; Kees Oosterbeek; Arnold Gronert Nederlandse Kleine Mantelmeeuwen Larus fuscus in Italië.

Fred Cottaar; Kees Verbeek Partnerruil bij Zilvermeeuwen Larus argentatus in IJmuiden.

Steve Geelhoed; Mardik Leopold; Kees Camphuysen Alk Alca torda met halfwas jong op het Friese front, juli 2009.

Edward Soldaat Zuidelijke Reuzenstormvogel Macronectes giganteus met misvormde snavel.

Jan-Andries van Franeker Albatrossen tonen menselijk gedrag .

Kees Camphuysen Olieslachtoffers op de Nederlandse kust, 2008/2009.

Edward Soldaat Skeletonderdelen van zeevogels (1): Sternum.

Steve Geelhoed The commuting parent. Energetic constraints in a long distance forager, the Cape gannet. R.H.E. Mullers 2009.

Steve Geelhoed De zee van toen. Een historisch-ecologische verkenning van de zuidelijke Noordzee. Brugge. G. Rappé 2008.

redactie Erratum.

Kees de Kraker Legsels Grote Sterns Sterna sandvicensis gepredeerd door Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus.

Guido O. Keijl Jonge Alken Alca torda in Nederland.

Kees (C.J.) Camphuysen; Anne Schrimpf; Cosme Damián Romay Kauwtjes Corvus monedula als prooi van Zilvermeeuwen Larus argentatus en Kleine Mantelmeeuwen L. fuscus.

C.J. Camphuysen; J.T. Kuiken; D. Kuiken Grote Pijlstormvogel Puffinus gravis in Friesland, februari 2010.

C.J. Camphuysen Leucistische Grauwe Pijlstormvogel in de Zuidelijke Atlantische Oceaan: prooi voor Nederlandse zeetrektellers?.

Edward Soldaat Skeletonderdelen van zeevogels (2): Schoudergordel.

M.F. Leopold; R.S.A. van Bemmelen; H. Verdaat Grijze Alk bij de Bruine Bank.

R.S.A. van Bemmelen; B. Wielstra Biscuitzee-eend boven Ameland.

N. Janinhoff; H. Verdaat; J.A. van Franeker Rosse Franjepoot Phalaropus fulicaria fourageert in plastic soep.

Anonymus Verenigingsnieuws.

Kees (C.J.) Camphuysen; Arnold Gronert ‘Self-cleaning’ en broedsucces van een zwaar met olie besmeurde Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus op Texel.

Maarten van Kleinwee; Kees (C.J.) Camphuysen Rui en plaatstrouw van Zilvermeeuw Larus argentatus ZDGA op grond van Kleurringaflezingen.

Kees Rebel Bruinvissen voor de kust bij Den Helder.

Roland van Dijk Leucistische Kleine Jager langs Texel.

Anja Cervencl Verenigingsnieuws.

Kees Camphuysen Olieslachtoffers op de Nederlandse kust, 2009/2010.

Edward Soldaat Skeletonderdelen van zeevogels (3): Vleugels.

redactie Verenigingsnieuws.

redactie Help de freira.

Date Lutterop; Giny Kasemir Afwijkend gekleurde Grote Sterns Sterna sandvicensis op Griend en elders in West-Europa.

Guido Keijl Nieuwe en herontdekte zeevogels sinds 2000.

Steve Geelhoed; Rob van Bemmelen; Guido Keijl; Mardik Leopold; Hans Verdaat Nieuwe kolonie Drieteenmeeuwen Rissa tridactyla in de zuidelijke Noordzee.

Fred Cottaar; Kees Verbeek; José Verbeek Opvallend en aanhoudend agressief gedrag bij Zilvermeeuwen Larus argentatus na jongenverlies.

Guido Keijl Grote meeuwen vangen grote vogels.

Guido O. Keijl Freira’s Pterodroma madeira op het randje van de afgrond?.

Chris Winter Een Gon-gon Pterodroma feae/madeira/deserta langs Egmond aan Zee?.

Kees Camphuysen; Gerard Troost Verenigingsnieuws.

Kees (C.J.) Camphuysen; Rob van Bemmelen Herkenning van Vorkstaartmeeuwen Xema sabini in de hand op het strand.

Kees (C.J.) Camphuysen; Arnold Gronert Gekleurringde, plaatstrouwe Zilvermeeuwen Larus argentatus op strandhoofden in Noord-Holland verliezen voedselbron?.

Floor Arts Foerageergedrag en prooikeuze van een overwinterende IJsduiker Gavia immer.

Kees Camphuysen Kannibalisme bij de Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus op Texel: een gedocumenteerd geval.

Mardik Leopold Onderzoek aan maaginhoud toont aan: dode zeehond Phoca vitulina Emmeloord was niet afkomstig uit IJsselmeer of Waddenzee.

Kees Camphuysen The puffin. London. M.P. Harris & S. Wanless 2011.

Kees Camphuysen The kittiwake. London. J.C. Coulson 2011.

Rob van Bemmelen; Leo Stegeman Pontische Meeuwen Larus cachinnans op de Nederlandse Noordzee.

Mardik Leopold; Rob van Bemmelen; Steve Geelhoed; Richard Witte Alken Alca torda als fanatieke scheepsvolgers in januari 2012.

Ruben C. Fijn; Pim Wolf; Wouter Courtens; Martin J.M. Poot; Eric W.M. Stienen Dispersie na het broedseizoen, trek en overwintering van Grote Sterns Thalasseus sandvicensis uit de Voordelta.

Edward Soldaat Skeletonderdelen van zeevogels (4): Schedels.

André de Baerdemaeker Grote Aalscholvers Phalacrocorax carbo carbo in Nederland: minder zeldzaam dan gedacht?.

Hein Verkade Vogels op het strand bij Noordwijk.

Mardik F. Leopold; Anja Cervencl;Florian Müller Eidereend Somateria mollissima eet vis.

Kees Camphuysen; Martin Heubeck Post-mortale migratie van een Noordse Stormvogel over de Noordzee?.

Kees Camphuysen Molt in North American birds. New York. S.N.G. Howell 2010.

Kees Camphuysen Gulls of the Americas. New York. S.N.G. Howell & J. Dunn 2007.

Mardik Leopold Eindelijk weer een Sula.

Kees Camphuysen Olieslachtoffers op de Nederlandse kust, 2010/2011.

Klaas van Dijk Hoge aantallen dakbroedende Kokmeeuwen Larus ridibundus n de Eemshaven in 2011.

Minne Feenstra Brilstern Onychoprion anaethetus langs Terschelling in 2012.

Dominique Verbelen Dwergvinvis Balaenoptera acutorostrata aangespoeld op de Belgische kust.

Kees Camphuysen Mallemukken på Faeroerne. Torshavn. J.K. Jensen 2012.

Edward Soldaat Skeletonderdelen van zeevogels (5): poten en bekken.

Jan Andries van Franeker De noordse stormvogel als graadmeter van plastic zwerfvuil op zee.

Guido O. Keijl Effect studies Offshore Wind Farm Egmond aan Zee. Waardenburg-rapport 10-219. K. Krijgsveld et al. 2011.

Guido O. Keijl Responses of local birds to the offshore wind farms PAWP and OWEZ off the Dutch mainland coast. Imares-rapport C151/12. M.F. Leopold et al. 2013.

Guido O. Keijl Effect studies Offshore Wind Farm Egmond aan Zee: cumulative effects on seabirds. A modelling approach to estimate effects on population levels in seabirds. Bureau Waardenburg-rapport 11-026. M.J.M. Poot et al. 2011. Waardenburg-rapport 10-219. K. Krijgsveld et al. 2011.

Kees Camphuysen Puffin fowling – a fowling day on Nolsoy. Torshavn. J.K. Jensen 2010.

Jan Andries van Franeker En nieuwe richting voor de Nederlandse zeevogelgroep.